ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP

W piątek,  06 lutego o godz. 18:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Złotowi oraz w Lubstynku. Natomiast w sobotę o godz. 16:00 spotkają się druhowie w Targowisku.

PRZETARGI

W poniedziałek, 02 lutego nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Zakup i dostawę kruszywa do remontu dróg gminnych" (ok. 2 tys. 700 ton kruszywa w skali roku). Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu (pokój nr 23).