Ponad 70 rolników z terenu lubawskiej gminy w miniony czwartek uczestniczyło w szkoleniu. Spotkanie dotyczyło m.in. zasad przyznawania płatności do gruntów rolnych w kampanii 2009 oraz cross compliance (zasady wzajemnej zgodności i współzależności oznaczającej powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów). Organizatorem szkolenia były: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Iławie z siedzibą w Lubawie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Iławie. Spotkanie poprowadziła Barbara Skowronek, szkoleniowiec ODR Olsztyn.

 

Foto:

{multithumb}

mt_gallery:
Szkolenia dla rolników