I. Przebudowa dróg bitumicznych
- Trwa II etap przebudowy drogi Kazanice – Rodzone w m. Rodzone odcinek 0,75km. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
Na dofinansowanie całego zadania została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi   1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
- Również w trakcie realizacji jest przebudowa drogi w m. Targowisko na odcinku 490 mb.  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z oo  Nidzica za kwotę 263.462,34 zł brutto. Szacunkowa wartość  całego zadania wynosi 340.000 zł.
- Do 30 września powinna zakończyć się przebudowa i remont drogi powiatowej Byszwałd –Gierłoż w m. Byszwałd odcinek  1 km i w m. Zielkowo odcinek 0,46 km. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatem Iławskim. Łączna wartość zadania  wynosi 640.000 zł,  dotacja Gminy Lubawa to 320.000 zł. Wykonawcą  inwestycji jest Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk – Prabuty.

-  Natomiast do 30 października potrwa przebudowa drogi  Mortęgi – Osowiec na odcinku 490 mb. Inwestycję tę Gmina Lubawa realizuje wspólnie z Gminą Grodziczno. Wartość zadania wynosi  191.000 zł, dotacja  gminy  Lubawa to 50 proc. czyli  95.500 zł. Wykonawcą jest PDM SA Iława.
- Został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w m. Władyki na odcinku  350 mb. Szacunkowa wartość zadania wynosi 350.000 zł.
- Został także ogłoszony przetarg na przebudowę skrzyżowania i drogi w miejscowości Władyki. Oferty należy składać do dnia 21 września do godz.. 9:00. Termin wykonania do 30 listopada 2010 roku.
- Zakończyła się przebudowa drogi w m. Byszwałd wraz z budową chodnika i przyłączy kanalizacji deszczowej na odcinku  270 mb. Koszt inwestycji wyniósł 290.000 zł.
- Oraz przebudowa drogi powiatowej na odcinku  Prątnica -Rumienica o długości 5,75km zrealizowana wspólnie z Powiatem Iławskim. Wartość zadania 1.979.712,34 zł., dotacja gminy Lubawa - 495.000 zł.

II Przebudowa dróg – wzmocnienie nawierzchni drogowej:
Trwa przebudowa dróg – wzmocnienie nawierzchni na odcinku 3,75 km w kilku miejscowościach gminy Lubawa. Prace drogowe realizowane są:
- na odcinku Rożental - Gierłoż 0,65 km (szacunkowa wartość zadania 190.000 zł, wykonawca PDM SA Iława);
- na odcinku Pomierki –Kołodziejki 1,4 km (szacunkowa wartość zadania – 120.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz);
- na odcinku Rożental – Kazanice 1,7 km (szacunkowa  wartość – 188.000 zł, wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA Kalisz).

III Przebudowa chodników w miejscowościach:
Obecnie gmina Lubawa realizuje przebudowę ponad 1 tys. mb chodników.
- Trwa przebudowa chodnika w m. Grabowo na odcinku 300 mb – wartość  szacunkowa zadania -  108.000,-zł. Wykonawcą inwestycji jest Wielobranżowy Zakład Usługowo Produkcyjni Handlowy „Spomer” Sp. z.o.o., termin realizacji do 30.09.2010r.
-  W trakcie realizacji jest także przebudowa chodnika na odcinku 290 mb w Złotowie. Zadanie realizuje Zakład Komunalny Gminy Lubawa, wartość szacunkowa  -  45.000 zł.
- Zlecono do realizacji do 30 października 2010 r. przebudowę chodnika w Prątnicy na odcinku około 50 mb. Kwota 8.000 zł, wykonawca ZKG Lubawa.
- Ogłoszony został także przetarg na przebudowę około 400 mb chodnika w Omulu. Wartość zadania 150.000 zł.
- Do dnia dzisiejszego przebudowano 630 mb chodników w miejscowościach:
* Targowisko odcinek  60 mb (wykonawca - ZKG Lubawa, wartość 9.200 zł );
* Władyki  odcinek  80 mb (wykonawca - ZKG Lubawa, wartość 8.900 zł );
* Fijewo odcinek 490 mb (wykonawca – Wielobranżowy Zakład Usługowo Produkcyjni Handlowy „Spomer” Sp. z.o.o., wartość 117.200 zł)

IV Remont dróg gruntowych - odcinków dróg w sołectwach:
Zlecono realizację remontu 4,7 km dróg gruntowych, czyli odcinków dróg w następujących sołectwach:
* Szczepankowo - kol. Rumienica odcinek 1,5 km, szacunkowa wartość 50.000 zł
* Omule –Czerlin  odcinek  około 1,2 km,  szacunkowa wartość 40.000 zł
* Gierłoż – wybudowania  odcinek około 1,0 km, szacunkowa wartość 30.000 zł
* Łążek – Biała Góra  odcinek około 1,0 km, szacunkowa wartość 30.000 zł