PRZEBUDOWA DRÓG
- W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą Skanska S.A. na przebudowę dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice. W ramach inwestycji, która potrwa od maja do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” (Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).
- W Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: odc. Targowisko Dolne-Rakowice, odc. Rakowice-Zajączkowo; oraz – miejscowość Złotowo. Zadanie zrealizuje firma Skanska S.A. Na tę inwestycję w budżecie gminy Lubawa na 2016 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 mln 24 tys. zł. Dodatkowym wsparciem dla inwestora – Starostwa Powiatowego będą także środki pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
W poniedziałek 11 kwietnia o godz. 9:30 nastąpi otwarcie ofert na zadanie pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku.

REMONT ŚWIETLICY
Trwa remont świetlicy wiejskiej w Kazanicach. W ramach prac zostanie wykonana nowa podłoga z płytek typu gres, malowanie ścian oraz prace elektryczne.

SPOTKANIE Z DYREKTORAMI SZKÓŁ
W poniedziałek 11 kwietnia o godz. 9:00 Wójt spotka się z dyrektorami szkół z terenu gminy Lubawa.

KONFERENCJA W OSTRÓDZIE
W czwartek 14 kwietnia o godz. 11:00 Wójt weźmie udział w regionalnej konferencji Warmia i Mazury - aktywne we współpracy terytorialnej. Konferencja, której organizatorem jest Marszałek Województwa odbędzie się w Ostródzie.