PRZEBUDOWA DRÓG
- W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą Skanska S.A. na przebudowę dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice. W ramach inwestycji, która potrwa od maja do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowanie w ramach tzw. „schetynówek” (Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019).
- W Starostwie Powiatowym w Iławie odbył się przetarg na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: odc. Targowisko Dolne-Rakowice, odc. Rakowice-Zajączkowo; oraz – miejscowość Złotowo. Zadanie zrealizuje firma Skanska S.A. Na tę inwestycję w budżecie gminy Lubawa na 2016 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1 mln 24 tys. zł. Dodatkowym wsparciem dla inwestora – Starostwa Powiatowego będą także środki pochodzące z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
Otwarto oferty na zadanie pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku.

REMONT ŚWIETLICY
Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Kazanicach. W ramach prac wykonano nową podłogę z płytek typu gres, malowanie ścian oraz prace elektryczne.

ZARZĄD OSP
W poniedziałek 18 kwietnia. o godz. 14:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się pierwsze w tym roku Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie.
W porządku obrad znajdą się:
1. Podsumowanie zebrań sprawozdawczo- wyborczych,
2. Ustalenie terminu Zjazdu Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,
3. Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych (termin, miejsce, organizator, nagrody),
4. Sprawy bieżące.
Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie zarządu Gminnego Związku OSP RP, oraz Maciej Jasiński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie i Stanisław Kastrau- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

SPOTKANIE Z PROJEKTANTAMI
We wtorek 19 kwietnia wójt spotka się z projektantami w celu omówienia inwestycji realizowanych na terenie gminy Lubawa.

SADZENIE LASU
W piątek 22 kwietnia o godz. 11:00 w Dziarnówku odbędzie się sadzenie lasu w ramach akcji „100 milionów drzew do 2017 roku” organizowanej przez Nadleśnictwo Iława.

KONFERENCJA W OSTRÓDZIE
W piątek 22 kwietnia o godz. 12:30 wójt weźmie udział w konferencji p.n. „Warmia i Mazury: nowe drogi - nowe możliwości”. Konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie.

ZGROMADZENIE CECHU
W piątek 22 kwietnia o godz. 18:00 wójt będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczym Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.