PRZEBUDOWA DRÓG
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizuje firma Skanska S.A. W ramach inwestycji, która potrwa do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
Została podpisana umowa z firmą Eko-Pol z Pruszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku. Usuwanie azbestu rozpocznie się po otrzymaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przez Gminę.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek 24 maja o godz. 10:00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie: omówienie sprawozdania finansowego Gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2015 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.

PIKNIK RODZINNY
W czwartek 26 maja o godz. 16:00 rozpocznie się Piknik Rodzinny przy Świetlicy Wiejskiej w Sampławie. W programie organizatorzy: Rada Sołecka, Zespół Szkół, Placówka Wsparcia Dziennego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, zaplanowali m.in. występy dzieci, gry i konkursy z nagrodami oraz koncert zespołu Elvis na bis.

W XVIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW ZRZESZENIA LZS
W sobotę 21 maja w Warszawie odbył się XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS. Podczas Zjazdu została podsumowana kadencja 2012-15, delegaci wybrali nowe władze i uchwalili program działania na lata 2016-2019. W Zjeździe udział wzięło 126 delegatów, wybranych podczas 16 zjazdów wojewódzkich, wśród nich przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie - Benedykt Czarnecki, który otrzymał odznakę „Primus in Agendo” - Pierwszy w działaniu,  przyznaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Odznaka ta to wyraz uznania dla „aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach”. Odznaczenie wręczył przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS Władysław Kamysz.