PRZEBUDOWA DRÓG
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizuje firma Skanska S.A.W ramach inwestycji, która potrwa do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

USUWANIE AZBESTU
Została podpisana umowa z firmą Eko-Pol z Pruszcza na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa. W tym roku planuje się usunięcie azbestu z 51 nieruchomości. Zadanie ma zostać wykonane do dnia 15 października 2016 roku.

PODPISANIE UMOWY
Wójt podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Koszt zadania to 63 313,58 zł z czego 85 % zostanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie. Zadanie trwać będzie do 30 listopada 2016 r., a z terenu Gminy Lubawa usuniętych zostanie ok. 147 t wyrobów zawierających azbest.

NABÓR WNIOSKÓW
Do 30 czerwca 2016 r. trwa II nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa" które realizowane będzie w 2016 roku. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego poszycia dachowego. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej BIP, u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.
Zadanie będzie realizowane ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".

ZAWODY STRAŻACKIE
W niedzielę 12 czerwca w Rumienicy odbędą się zawody sportowo-pożarnicze seniorów. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Początek o godz. 14:00.

NOC PLANET
W niedzielę 12 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się oficjalne otwarcie Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach.