PRZEBUDOWA DRÓG
- Trwa przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizuje firma Skanska S.A.W ramach inwestycji, która potrwa do września 2016 roku zostaną m.in. przebudowane drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatoka autobusowa. Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
- Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

NABÓR WNIOSKÓW
Do 30 czerwca 2016 r. trwa II nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa" które realizowane będzie w 2016 roku. Dofinansowanie nie obejmuje wykonania nowego poszycia dachowego. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej BIP, u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Zostały otwarte oferty w ramach rozeznania rynku na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Wpłynęły cztery oferty. Trwa analiza ofert.

DOSTAWY WĘGLA I OLEJU
- W ramach rozeznania rynku został ogłoszony nabór ofert na dostawę węgla kamiennego sortyment kostka i węgla eko-groszek. Oferty można składać do piątku 24 czerwca 2016 r.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych gminy Lubawa. Oferty również można składać do piątku 24 czerwca 2016 r. do godz. 9:00.

POSIEDZENIE PREZYDIUM
W poniedziałek 20 czerwca w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Prezydium OSP. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.30 i będą w nim brać udział druhowie należący do Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W środę 22 czerwca wójt weźmie udział w zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubawie. Spotkanie odbędzie się w siedzibie banku o godz. 10:00.

ZJAZD GMINNY OSP
W piątek 24 czerwca 2016 r. o godz. 14:00 w Lubstynku odbędzie się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.  W zjeździe będą uczestniczyć delegaci do Zjazdu Gminnego OSP RP w Lubawie, członkowie Zarządu Gminnego, druhowie oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Iławie- st. bryg. mgr inż Maciej Jasiński, zastępca Komendanta PSP w Iławie- mł. bryg. mgr inż. Krzyszof Tomanek, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Stanisław Kastrau, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP- st. bryg. Julian Lemiech, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie- Dh Henryk Zakrzewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP w Iławie- Bogdan Podgórski.

50-LECIE LZS
W niedzielę 26 czerwca o godz. 15:00 na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Prątnicy odbędą się Otwarte Mistrzostwa Gminy Lubawa w piłce nożnej OLD BOYS o Puchar Wójta Gminy Lubawa połączone z obchodami 50-lecia działalności Benedykta Czarneckiego w Ludowych Zespołach Sportowych. W zawodach udział weźmie 8 zespołów – Złotowo, Byszwałd, Prątnica, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, Rumienica, Tuszewo, MARTIN Lubawa oraz ZUH ANDRZEJ Zadroga.