PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizowała firma Skanska S.A.W ramach inwestycji m.in. przebudowano drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatokę autobusową. Zadanie w 50 proc. jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

TERENOWA OLIMPIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Została wybrana oferta na dofinansowanie zorganizowania „Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych”. Zadanie zrealizuje Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności z Lubawy. Olimpiada odbędzie się w październiku 2016 roku.

NOWE PLACE ZABAW
Zostały zamontowane 2 place zabaw w miejscowościach Gierłoż Polska oraz Losy. Place zabaw wyposażone są w huśtawkę równoważną, huśtawkę podwójną, bujak oraz dwie ławki. Doposażono również 4 place zabaw w miejscowościach Grabowo, Złotowo, Rumienica oraz Mortęgi. Zakupiono huśtawkę podwójną, piaskownicę, karuzelę oraz zjeżdżalnię. Zadanie wykonała firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina. Łączny koszt zadania wyniósł 19 418,64 zł.

SPOTKANIE Z SENATOR
W środę 14 września wójt Tomasz Ewertowski spotka się z senator Bogusławą Orzechowską.

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI
W piątek 16 września wójt weźmie udział w konferencji poświęconej wdrażaniu Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Konferencja odbędzie się o godz. 10:00 w Olsztynie w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacyjności.

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W niedzielę 18 września 2016 r. o godzinie 10:00 na stadionie miejskim w Iławie przeprowadzone zostaną zawody sportowo-pożarnicze grup A i C.
Do zawodów kwalifikują się zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych oraz zwycięzcy poszczególnych zawodów gminnych eliminacyjnych w grupach A i C. Gminę Lubawa będą reprezentować ochotnicy z Rożentala (kategoria kobiet) oraz z Lubstynka (kategoria mężczyzn).

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE
W niedzielę 18 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku wójt będzie uczestniczył w Święcie Plonów w województwie warmińsko-mazurskim.