BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. realizuje zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych 15 km kanalizacji zbiorczej oraz stacja uzupełniająco-stabilizująca ciśnienie wody. Planuje się przyłączenie 185 budynków do sieci kanalizacyjnej. Inwestycja potrwa do czerwca 2018 roku. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożental + kolektor Kazanice-Rożental realizuje Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane. Zadanie dotyczące „budowy stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w Rożentalu” realizuje firma Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
- Trwa przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Sampława na odcinku 450 metrów polegająca na wykonaniu konstrukcji wraz z nawierzchnią bitumiczną i zjazdami gospodarczymi. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.
- Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin polegająca na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia. Zadanie realizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
- W najbliższych dniach odbędzie się odbiór zadania polegającego na demontażu istniejących płyt chodnikowych przy mogile zbiorowej w Gutowie i montażu nowego chodnika. Na to zadanie Gmina otrzymała dotację z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

PRZETARGI

- W środę 11 października o godz. 9:30 odbędzie się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie centralnego ogrzewania wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie.
- W czwartek 12 października nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.
- W poniedziałek 23 października o godz. 9:30 odbędzie się otwarcie ofert na przebudowę drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne.

WYBORY SOŁTYSA
W poniedziałek 9 października o godz. 10:00 odbędzie się zebranie wiejskie dla wyborów uzupełniających w celu dokonania wyboru sołtysa sołectwa Pomierki. Wybory odbędą się z powodu ustąpienia p. Stanisława Jankowskiego z funkcji sołtysa.

SPOTKANIA W SPRAWIE INWESTYCJI
- We wtorek 10 października o godz. 10:00 oraz 12:00 odbędą się spotkania robocze z wykonawcami robót drogowych na zadaniach inwestycyjnych w Czerlinie, Sampławie i w Prątnicy.
- W środę 11 października o godz. 10:00 Wójt spotka się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie oraz Starostą Powiatu Iławskiego w sprawie zjazdu z drogi krajowej w miejscowości Rożental.

ĆWICZENIA SYMULACYJNE
W dniach 11 i 12 października odbędą się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Ćwiczenia będą polegać m.in. na umieszczaniu mat dezynfekcyjnych na drogach publicznych.