XXXVII Sesja Rady Gminy Lubawa

Kategoria
Praca Rady Gminy
Termin
2018-06-29 10:00
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73
14-260 Lubawa, Polska

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacji.
5. Przyjęcie informacji o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa.
6. Przyjęcie Raportu z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubawa na lata 2016-2020 za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubawa instrumentem płatniczym,
d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubawa przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania udzielonej dotacji,
e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Lubawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubawa.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacji.
9. Zakończenie obrad.

Podczas sesji nastąpi wręczenie nagród w gminnym konkursie plastycznym „Świętujemy Niepodległą”.

 
 

Terminy

  • 2018-06-29 10:00

Wspierane przez iCagenda