XXXIX Sesja Rady Gminy Lubawa

Kategoria
Praca Rady Gminy
Termin
2018-10-18 10:00
Miejsce
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Lubawa - Fijewo 73
14-260 Lubawa, Polska

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) stawek podatku od nieruchomości,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubawa oraz nadania jej statutu.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Wręczenie podziękowań za pracę w organach samorządu gminnego.
9. Zakończenie obrad.

 
 

Terminy

  • 2018-10-18 10:00

Wspierane przez iCagenda