PRZETARGI
- Zostały ogłoszone wyniki w przetargu w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej przy SP w Złotowie". Wpłynęło siedem ofert. Wybrano ofertę Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Z. Wierzbowski za cenę brutto: 1 mln 421 tys. 906, 66 zł. Umowa zostanie podpisana pod koniec czerwca.
-
Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań" na: „Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcie nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na I rok stacjonarnych studiów , magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie." Na zadanie przeznaczono 3.100 zł.
-
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Remont bieżący (nakładki) dla odcinków dróg gminnych" w miejscowościach: Kazanice, Rożental-Gierłoż, Czerlin i Łążyn. Oferty należy składać do 30 czerwca. Wszelkie informacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
-
Został ogłoszony przetarg nieograniczony  na „Budowę strażnicy przy świetlicy wiejskiej w Targowisku Dolnym". Oferty należy składać do 9 lipca. Oferty należy składać do 30 czerwca. Wszelkie informacje dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek, 23 czerwca
o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy. Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa - opinia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Tego samego dnia w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej. Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Ocena funkcjonowania szkół pod kątem gospodarczym, pedagogicznym i kulturalnym.
3. Ocena stanu sanitarnego Gminy Lubawa.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Początek o godz. 10:00.

CZYSTE ŚRODOWISKO
W poniedziałek, 29 czerwca
o godz. 11:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie odbędzie się XIV Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko". Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Zgromadzenia.
3. Informacja o pracy Zarządu w okresie między Zgromadzeniami.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Związku Gmin na 2009 r.
5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi Związku uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
6. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Związku Gmin.
7. Sprawy różne.
8. Zamkniecie obrad.

NOWY WÓZ STRAŻACKI
W sobotę, 27 czerwca o godz. 15:00 odbędą się uroczystości związane z przekazaniem średniego wozu pożarniczego (GBA) jednostce OSP z Rożentala. Będzie to już trzeci pojazd na wyposażeniu tej jednostki.

TURNIEJ REKREACYJNO-SPORTOWY
W niedzielę, 28 czerwca
o godz. 15:30 na obiekcie Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach odbędzie się Turniej Rekreacyjno-Sportowy Sołtysów, Rad Sołeckich i Mieszkańców Wsi. Początek imprezy godz. 15:30. Organizator: Gminne Zrzeszenie LZS w Lubawie.

ODPUST NAWIEDZENIA N.M.P.  w Lubawie-Lipach 2009 r.
PROGRAM
1 lipca (środa)
15:00 Uroczyste Nieszpory o N.M.P.
Procesja z figurą Matki Bożej do Sanktuarium w Lipach
16:00 SUMA ODPUSTOWA w wigilię uroczystości
19:30 Msza św. z udziałem rolników i robotników.
20:30 Czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych i instrumentalnych.
24:00 Msza św. o N.M.P. „O północy"
Czuwanie przy figurze Matki Bożej

2 lipca (czwartek)
6:30 Godzinki ku czci N.M.P.
7:00 Msza św. poranna
9:00 Liturgia pokutna
10:30 SUMA ODPUSTOWA
15:00 Msza św. z udziałem kierowców i poświęcenie pojazdów
16:30 Nieszpory o N.M.P. i procesja z figura Matki Bożej do Fary
18:00 Msza św. w Farze

3 lipca (piątek)

10:30 Msza św. z udziałem chorych, służby zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi