KOMISJERADY GMINY
We wtorek, 24sierpnia w sali sesyjnej odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji RadyGminy.
Tematemposiedzenia będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenieprawomocności.
2. Zaopiniowanieprojektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
3.Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SESJARADY GMINY
W piątek, 28sierpniao godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie,stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie zdziałalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski iinterpelacje.
5. Podjecie uchwał wsprawach:
a) zmiany uchwałybudżetowej
b) zaciągnięciadługoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu GminyLubawa
c) zmieniająca uchwałę wsprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat
d) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Sposób nanudę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
e) zatwierdzenia dorealizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa projektu pn. „Jesieńżycia - czas seniora" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
6. Odpowiedzi na wnioskii interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

DOŻYNKI 2009
W niedzielę, 6września w Grabowie-Wałdykach odbędą się Dożynki Gminne.
Program:
13:30- Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi
13:45- Korowód dożynkowy z wieńcami
14:00Uroczysta polowa msza dziękczynna za plony koncelebrowana przez księży dekanatulubawskiego
15:30- Uroczyste otwarcie Dożynek przez Wójta Gminy Lubawa
-wystąpienie Ambasadora Królestwa Maroka
-wystąpienia zaproszonych gości
15:45-  Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy MOK w Lubawie wrytmie mambo, samby i piosenki biesiadnej
16:15- Pokaz gry na bębnach afrykańskich cz. I
16:30- Rozstrzygnięcie konkursów(wręczenie nagród):
- nanajładniejszy wieniec dożynkowy orazkonkursów kulinarnych:
*Swojskie smaki - Rady Sołeckie
*Smaki Maroka - Kluby Kulinarnych Podróżników
17:00- Spotkania z folklorem - Występ zespołu folkowego Morawa (piosenki w językach:polskim, czeskim, ukraińskim, niemieckim i greckim)
18:00- Występ zespołu A'propos - przeboje polskiej muzyki rozrywkowej
18:30- Pokaz gry na bębnach afrykańskich cz. II
19:00- Występ zespołu TUHAJbej - niepowtarzalny koncertów łączący tradycyjne motywyzaczerpnięte z muzyki Wschodu z nowymi, rytmicznymi brzmieniami
20:00- Koncert zespołu Zayazd - gwiazdy muzyki country (podczas występu pokaz tańcaafro-dance)
21:30- Teatr Ognia - spektakl w wykonaniu grup WENA i LUMOS
22:00- Zabawa taneczna pod gołym niebem

Imprezytowarzyszące:
-wystawa prezentująca prace artystyczne powstałe w ramach projektów konkursowychrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
-wystawa prezentująca działalność gminnych placówek dla dzieci i młodzieży
-wystawa twórczości artystycznej lokalnych twórców
-konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy
-konkursy kulinarne: „Swojskie smaki" oraz „Smaki Maroka"
-strażacka grochówka
-warsztaty garncarskie połączone z degustacją średniowiecznych potraw z kotła
-warsztaty gry na bębnach afrykańskich
-warsztaty graffiti
- Bajkolandia - atrakcjedla dzieci (m.in. trampoliny, zjeżdżalnie, quady)