ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W środę, 30 września mija termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym. Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 12.

PRZETARGI
Kierownik Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem HYDRO-COMPLEX s.c. z Malborka na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa. Zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 listopada 2009 r. i opiewa na kwotę 1 mln. 15 tys. 228 zł i 49 gr. Planuje się, że przedmiotowa inwestycja będzie dofinansowana z funduszy wspólnotowych. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdykach, Gmina Lubawa" został złożony do Urzędu Marszałkowskiego woj. warmińsko-warmińskiego 1 czerwca 2009 r.

W piątek, 25 września zostały otwarte ofert w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Lubawa we miejscowościach: Czerlin, Lubstynek-Stegna, Omule-Napromek". Wpłynęły 2 oferty. Wybór nastąpi w najbliższym czasie.

SESJA RADY GMINY
We wtorek, 29 września o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2009 r. - opinia.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej.
8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
9. Zakończenie obrad.
Podczas sesji Wójt Gminy Lubawa wręczy dyplomy i nagrody uzdolnionej młodzieży, która w roku szkolnym 2008/2009 promowała Gminę Lubawa na olimpiadach tematycznych konkursach oraz w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

LISTA UCZNIÓW:

MŁODZIEŻ OSIĄGAJĄCA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE ORAZ W OLIMPIADACH I KONKURSACH NA SZCZEBLACH WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM
Zespół Szkół - Prątnica
* Róża Kamińska  - kl. III gimnazjum
Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla gimnazjalistów
Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej
Laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej „Śladami św. Pawła"
Zespół Szkół - Grabowo-Wałdyki 
* Mateusz Babski - uczeń klasy II gimnazjum
bardzo dobre wyniki w nauce
Laureat Wojewódzkiego Finału Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" - Mrągowo (III miejsce)
Szkoła Podstawowa - Tuszewo
* Tomasz Makowski - uczeń IV klasy szkoły podstawowej
Laureat konkursu „Kangur Matematyczny" w roku 2008/2009
Szkoła Podstawowa - Rożental
* Marek Marszelewski - uczeń VI klasy szkoły podstawowej
Uczestnik Wojewódzkiego Finału Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" - Mrągowo (VI miejsce)

MŁODZIEŻ OSIĄGAJĄCA BARDZO DOBRE WYNIKI SPORTOWE NA SZCZEBLACH WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM
Zespół Szkół - Kazanice
* Joanna Grzybowska- uczennica VI klasy szkoły podstawowej
3-krotna finalistka Mistrzostw Polski Czwartków Lekkoatletycznych w W-wie; (2007- brązowy medal, 2008 - 4 miejsce, 2009-6 miejsce), mistrzyni województwa w skoku w dal;
* Renata Zielińska  - uczennica I klasy gimnazjum
mistrzyni województwa w pchnięciu kulą, członek kadry województwa młodzików LA
Zespół Szkół - Grabowo-Wałdyki
* Aleksandra Maliszewska - uczennica II klasy gimnazjum
Samsung Athletic CUP 2009
Białystok - 300m - I miejsce - region
Warszawa - 300m - I miejsce - finał polski
Eliminacje do Mistrzostw Polski w LA
300m - I miejsce
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w LA w Lubawie
300m - I miejsce
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w LA LZS w Olsztynie
100m - I miejsce
sztafeta 4x100 - I miejsce
Finał Wojewódzkiej Gimnazjady w LA w Lubawie
100m - I miejsce
* Karolina Jakubowska - I klasa gimnazjum
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w LA LZS w Olsztynie
300m - III miejsce
skok wzwyż - II miejsce
sztafeta 4x100 - I miejsce
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w LA w Lubawie
100m - I miejsce
skok wzwyż - I miejsce
Szkoła Podstawowa - Rumienica
* Łukasz Staniszewski - uczeń V klasy szkoły podstawowej
Uczestnik Mistrzostw Polski Czwartków Lekkoatletycznych w W-wie (bieg na 100 m)
* Dawid Zieliński - uczeń V klasy szkoły podstawowej
Uczestnik Mistrzostw Polski Czwartków Lekkoatletycznych w W-wie (skok w dal)
Szkoła Podstawowa - Złotowo
* Dawid Jakubowski - uczeń klasy V szkoły podstawowej
Finalista Czwartków Lekkoatletycznych w W-wie (IX miejsce)
Mistrz Powiatu w trójboju lekkoatletycznym
Mistrz Powiatu w Czwartkach Lekkoatletycznych - skok wzwyż i bieg na 300 m
Wojewódzkie Biegi Przełajowe - V miejsce
Wicemistrz powiatu w piłce ręcznej (drużynowo)

CZYSTE ŚRODOWISKO
W piątek, 2 października o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbędzie się  XV Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko".

KONFERENCJA „RAZEM BEZPIECZNIEJ"
W dniach 1-2 października w Kajkowie odbędzie się II Ponadregionalna Konferencja „Razem Bezpieczniej". W programie m.in.:
- przestępczość nieletnich w szkołach
- przestępczość narkotykowa w szkołach
- bezpieczeństwo imprez masowych
- przemoc w rodzinie
- podsumowanie współpracy w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP
W poniedziałek, 12 października o  godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie.. Tematem posiedzenia będą sprawy organizacyjne.

JESIENNY PIKNIK W MORTĘGACH
PIKNIK ZŁOTA JESIEŃ W PRĄTNICY
W sobotę, 26 września o godz. 15.00
przy świetlicy środowiskowej w Mortęgach odbędzie się „Jesienny Piknik" organizowany w ramach projektu „Mortęgi - wieś inicjatyw pozytywnych". Natomiast w niedzielę 27 września o godz. 16.00 w Prątnicy zaplanowano w ramach projektu „Prątnica - aktywna społeczność" „Piknik Złota Jesień". Imprezy współfinansowane przez Unię Europejską realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.