PRZETARGI
- Ogłoszony został przetarg nieograniczony na: „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Wpłynęły dwie oferty: Firmy Speed Sport sp. o.o. z Warszawy oraz firmy Sport Grupa sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Została wybrana oferta firmy Nordveco sp. z o.o. ze Szczecina. Cena brutto 274 tys. 774 zł i 50 gr.

PIENIĄDZE NA CHODNIKI
W piątek, 6 listopada w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie podpisałem umowę na  dofinansowanie „Przebudowy chodników w Kazanicach i Władykach". Pieniądze zostały przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.  Dofinansowanie wyniesie 475 tys. 679 zł i 23 gr. z czego kwota 245 tys. 923 zł 46 gr. trafi do Kazanic a  229 tys. 755 zł i 77 gr. do Wałdyk. (kwoty brutto)

KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA
W poniedziałek, 9 listopada o godz. 10:00 w sali reprezentacyjnej na zamku ostródzkim, odbędzie się konferencja informacyjno - promocyjna Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Mamy naszą Konwencję".

15-LECIE  ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBAZOWYCH
W poniedziałek, 16 listopada o godz. 11:30 w Jerzwałdzie rozpocznie się ogólnopolskie seminarium z okazji 15-lecia powstania Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich: „Rola Parków Krajobrazowych jako instytucji samorządu województwa".

Program seminarium:
16 listopada:

11:30- 12:00  Otwarcie seminarium, przywitanie gości przez Marszałka Województwa   Warmińsko- Mazurskiego i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w  Jerzwałdzie.

12:00- 12:15  „Słońce zapada nad Sarnówkiem"- wykład Piotra Żuchowskiego,  Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

12:15- 13:45  Wystąpienie Przewodniczącego Rady Parków- prof. dr hab. Czesław Hołdyński.

15: 00- 16:00 Sesja referatowa:

- Funkcjonowanie parków krajobrazowych w samorządzie województwa Łódzkiego - Hieronim Andrzejewski (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich).
- Struktura i funkcjonowanie po zmianach kompetencyjnych parków krajobrazowych w województwie Kujawsko - Pomorskim- Marian Tomom (Brodnicki Park Krajobrazowy).
- Zadania i kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Służb Parków Krajobrazowych - Marek Broda (Zespół Śląskich Parków Krajobrazowych). 

50 - LECIE SZPITALA W IŁAWIE
W piątek, 13 listopada o godz. 14:00 w Hali Widowiskowo - Sportowej w Iławie, odbędzie się uroczystość obchodów jubileuszu „50- lecia Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie".
Program uroczystości:

14:00 - 14:35 powitanie gości, historia szpitala

14:35 - 14:50 pokaz laserowy

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
- We wtorek, 10 listopada o godz. 17:00,Zespole Szkół w Kazanicach odbędzie się wieczornica- montaż poetycko-muzyczny, p.t.: „Wzdłuż Naszej Niepewnej Wolności".
- We wtorek, 10 listopada o godz. 18:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Prątnicy odbędzie się Wieczornica z okazji Święta Niepodległości.
- W środę, 11 listopada o godz. 9:50, w Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie oraz w Miejskim Ośrodku Kultury odbędą się obchody 91-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości.
- W środę, 11 listopada o godz. 9:00, odbędą się wojewódzkie obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Program:

9:00             Msza Święta w Olsztyńskiej Bazylice Współkatedralnej Świętego Jakuba  Apostoła.

10:00-10:30  Przemarsz ulicami miasta do Placu Solidarności.

10:30           Uroczystości pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny na Placu Solidarności  z udziałem kompanii honorowych. ( złożenie kwiatów, defilada Kompanii Honorowych, koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry  Dętej z Olsztyna, pokaz sprzętu wojskowego, strażackiego, straży granicznej  i służby celnej; wojskowa grochówka).

12:30           Wręczenie odznaczeń państwowych, spotkanie z kombatantami w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, sala 160, Al. Piłsudskiego 7/9