PRZETARGI
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo-Wałdyki". Termin składania ofert upływa 4 listopada o godz. 9:00. Szczegóły dostępne na  stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Przedmiot zamówienia współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych." Wpłynęły dwie oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

KONFERENCJA: EDUKACJA NA WSI
W piątek, 20 listopada o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja podsumowująca projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich".

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNIKÓW
W związku z licznymi pytaniami rolników dotyczącymi wyników kontroli wniosków o płatności bezpośrednie, w których stwierdzono nieprawidłowości w powierzchniach deklarowanych działek rolnych, wójt Gminy Lubawa organizuje wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Iławie z/s w Lubawie spotkanie dla rolników w celu wyjaśnienia zasad weryfikacji powierzchni uprawnionych do dopłat bezpośrednich.
Spotkanie odbędzie się w  poniedziałek, 23 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.

ŚWIĘTO SZKOŁY W ZŁOTOWIE
W czwartek, 26 listopada, o godz. 9:00, w Szkole Podstawowej w Złotowie odbędzie się uroczystość Święta Szkoły.

15-LECIE POWSTANIA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBAZOWYCH POJEZIERZE IŁAWSKIEGO
W poniedziałek, 16 listopada o godz. 11:30 w Jerzwałdzie rozpocznie się ogólnopolskie seminarium z okazji 15-lecia powstania Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich: „Rola Parków Krajobrazowych jako instytucji samorządu województwa"
Program seminarium:
16 listopada:
11:30- 12:00   Otwarcie seminarium, przywitanie gości przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego i Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.
12:00- 12:15   „Słońce zapada nad Sarnówkiem"- wykład Piotra Żuchowskiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12:15- 13:45   Wystąpienie Przewodniczącego Rady Parków- prof. dr hab. Czesław Hołdyński.
15: 00- 16:00  Sesja referatowa:
- Funkcjonowanie parków krajobrazowych w samorządzie województwa Łódzkiego - Hieronim Andrzejewski (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich).
- Struktura i funkcjonowanie po zmianach kompetencyjnych parków krajobrazowych w województwie Kujawsko - Pomorskim- Marian Tomom (Brodnicki Park Krajobrazowy).
- Zadania i kompetencje Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Służb Parków Krajobrazowych - Marek Broda (Zespół Śląskich Parków Krajobrazowych).

KONFERENCJA: EDUKACJA I KULTURA
W poniedziałek, 16 listopada o godz. 10:30 w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, odbędzie się konferencja z cyklu: „Warmia i Mazury: Innowacje - Kultura - Kapitał społeczny". Temat wiodący - „Dylematy i wyzwania edukacji kulturalnej".

KONFERENCJA: ROZWÓJ GOSPODARCZY
We wtorek, 17 listopada o godz. 09:00 w Olsztynie, w hotelu Nowotel (ul. Sielska 4a), odbędzie konferencja pod tytułem: „ Planowanie i realizacja inwestycji z udziałem funduszy europejskich dla ożywienia gospodarczego Polski - praktyczne rekomendacje dla beneficjentów w czasie spowolnienia gospodarczego".

KONFERENCJA: ŚWIĘTO RZUCANIA PALENIA
W środę, 18 listopada o godz. 12:00, w Starostwie Powiatowym w Iławie, u. Andersa (sala nr 20), odbędzie się konferencja o tematyce antynikotynowej z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.

KONFERENCJA: PROFILAKTYKA I WCZESNE WYKRYWANIE RAKA SZYJKI MACICY
W piątek, 20 listopada o godz. 11:00, w Sali sesyjnej nr 420 Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, odbędzie się konferencja pod tytułem: „Trosce o zdrowie kobiet na Warmii i Mazurach - współpraca samorządu terytorialnego, zadania na przyszłość".

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW: DORZECZE DRWĘCY I POJEZIERZE IŁAWSKIE
W czwartek, 26 listopada o godz. 14:00, w Szałkowie, w gospodarstwie agroturystycznym „Azyl", odbędzie się zgromadzenie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy.