POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę, 9 grudnia o godz. 10:00 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja i podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.
3. Informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

OTWARCIE NOWEJ INWESTYCJI
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 14: 00  odbędzie się uroczyste otwarcie inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N Samborowo - Gierłoż II etap" współfinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

90- LECIE PCK
W poniedziałek, 7 grudnia o godz. 16:30 w Kinoteatrze w Iławie, odbędą się obchody 90-lecia PCK w Polska.

OTWARCIE BOISKA
W piątek, 11 grudnia o godz. 13:00 w Zespole Szkół w Mrocznie odbędzie się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego.