INERAKTYWNE KLASY JĘZYKOWE
Rozpoczęło się funkcjonowanie interaktywnych klas językowych w  dziewięciu szkołach wiejskich Gminy Lubawa. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3 - „Infrastruktura społeczna", działanie 3.1 - „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną" objęty Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w projekcie pod nazwą „Wyposażenie dziewięciu szkół wiejskich Gminy Lubawa w sprzęty i pomoce dydaktyczne celem utworzenia interaktywnych klas językowych. Oficjalne otwarcie klas językowych nastąpi w najbliższych dniach.

PRZETARGI
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na  „Usługi wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa". W ramach zamówienia należy wykonać usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych z pojemników ścieków zlokalizowanych przy budynkach szkolnych, gminnych, komunalnych oraz innych podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Zamówienie obejmuje opróżnienie pojemników oraz transport do oczyszczalni ścieków. Termin składania ofert do 28 grudnia do godz. 9:00. Szczegóły na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

POSIEDZENE KOMISJI RADY GMINY
W poniedziałek , 21 grudnia, o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2010 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Najbliższa sesja Rady Gminy została zaplanowana na 29 grudnia (wtorek) na godz. 10:00

ZEBRANIE ZARZĄDU OSP
W poniedziałek , 21 grudnia, o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się zebranie Zarządu Gminnych Oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej.

***

SPOTKANIE OPŁATKOWE
We wtorek , 22 grudnia o godz. 15:00, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się Spotkanie Opłatkowe organizowane przez Zarząd Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie.

WIGILIA W POLICJI- IŁAWA
W środę, 23 grudnia, o godz. 13 odbędzie się  Wigilia zorganizowana przez  Komendę Powiatową Policji w Iławie.