SESJA RADY GMINY LUBAWA
W czwartek, 7 stycznia o godz. 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Na godz. 10:00 została zaplanowana XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Wolne wnioski i interpelacje.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej
b) zawarcia porozumienia międzygminnego.
c) Opinii odnoście projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca".
5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
6. Zakończenie obrad.

OTWARCIE STACJI UZDATNIANIA WODY W OMULU
W czwartek, 7 stycznia o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Omulu. Stacja została rozbudowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zastosowano w niej układ dwustopniowy z 2 zbiornikami retencyjnymi po 50 tys. litrów każdy. Dzięki modernizacji jakość wody została dostosowana do obowiązujących norm. Zbiorniki w Omulu pochodzą  ze stacji uzdatniania wody w Władykach. Natomiast w Władykach zostały użyte nowe zbiorniki, każdy o pojemności 150 tys. litrów. Koszt inwestycji wyniósł około 1,50 mln zł i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to już czwarta i ostatnia zmodernizowana stacja uzdatniania wody w gminie Lubawa. Tym samym został zakończony ostatni etap pierścieniowo spinający gminę, oznacza to, że w przypadku awarii zasilanie jest zagwarantowane.

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ROK 2009 W GMINIE LUBAWA
W czwartek, 14 stycznia o godz. 11:30 w Restauracji „Copernicus" odbędzie się spotkanie noworoczne podsumowujące rok 2009 w Gminie Lubawa. W spotkaniu weźmie udział m.in. Ambasador Królestwa Maroka  Moha Ouali Tagma oraz konsul Taoufik Maazouzi.

SPOTKANIE NOWOROCZNE
W piątek, 8 stycznia o godz. 13:00 w Centrum Bankietowo-Konferencyjnym „Mozart"

w Iławie odbędzie się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Wójta Gminy Iława oraz przewodniczącego Rady Gminy Iława.

GMINNY KONCERT NOWOROCZNY
W niedziele,10 stycznia o  godz. 15:00, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wikielcu odbędzie się Gminny Koncert Noworoczny połączony z XVIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

POWIATOWE SPOTKANIE NOWOROCZNE
We wtorek, 12 stycznia o godz.16, w Hali Sportowo- Widowiskowej w Iławie odbędzie się Powiatowe Spotkanie Noworoczne.

KONCERT NOWOROCZNY
W sobotę, 16 stycznia o godz.17:00, w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbędzie się Koncert Noworoczny.