PRZETARGI, KONKURSY
Wójt Gminy Lubawa ogłasza otwarty konkurs ofert na "Powierzenie organizacji imprez sportowych w 2010 roku". Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2010 r. o godz. 15:00. Łączna kwota na zadania: 165.000,00 zł.

SPOTKANIE Z ROLNIKAMI
We wtorek, 26 stycznia, o godz. 10 w biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się spotkanie ze Związkiem Zawodowym Rolników w sprawie utrzymania siedzimy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę 27 stycznia, o godz. 10 w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie, odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia.
3. Informacja o przygotowaniu dom ferii zimowych na terenie szkół.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski. SESJA RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
W czwartek, 28 stycznia, o godz. 12 w sali konferencyjnej Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie ( ul. Andersa 2A) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Powiatu Iławskiego III Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Powiatu.
4. Informacje.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Sprawozdania.
7. Podjęcie uchwał.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
Zamkniecie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu