POSIEDZENIE RADY GMINY
W piątek, 19 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:
1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2.
Informacja na temat stanu urządzeń melioracyjnych i ich konserwacji.
3.
Informacja o działalności Policji w Lubawie.
4.
Informacja o stanie bezrobocia na terenie Gminy Lubawa.
5.
Informacja o działalności ARiMR Biura Powiatowego w Lubawie.
6.
Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
7.
Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.