PRZETARGI, KONKURSY
Został ogłoszony przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół Grabowo - Władyki. Termin składania ofert upływa z dniem 04.03.2010. Szczegóły dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

SESJA RADY GIMNY LUBAWA
W  czwartek, 25 lutego o godz. 10
w sali sesyjnej Urzędu Gminy obędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.

Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie o działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - opinia Komisji.
6. Podjecie uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały budżetowej,
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Zakończenie obrad.


KONFERENCJA- BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH
We wtorek, 23 lutego o godz. 10
w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku (ul. Mickiewicza 22), odbędzie się Konferencja pt. „Budowa biogazowi rolniczych szansą rozwoju Warmii i Mazur".