PRZETARGI, KONKURSY

PRZEBUDOWA DROGI - RODZONE

Został ogłoszony przetarg na „Przebudowę drogi gminnej Kazanice - Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w m. Rodzone". Zakres zamówienia m.in. obejmuje:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne;
- roboty związane z wykonaniem ścieków przy krawędzi jezdni z kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem jezdni z asfaltobetonu, chodników z kostki betonowej, zjazdów do posesji;
- roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i studni chłonnych.
Termin składania ofert upływa z dniem 15.03.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


BUDOWA CHODNIKA - FIJEWO
17 marca upływa termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę chodnika w miejscowości Fijewo". W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, roboty związane z wykonaniem zjazdów z  kostki betonowej typu polbruk;
- roboty związane z wykonaniem chodnika z kostki betonowej
typu polbruk oraz roboty wykończeniowe.
Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.


WSPARCIE ORGANZACJI POZARZĄDOWYCH
Został ogłaszony otwarty konkurs ofert na "Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego". Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 3600 zł. Termin składania ofert upływa z dniem 01.04.2010. Szczegóły dotyczące przetargu dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

INNE

KLUB  KULINARNYCH PODRÓŻNIKÓW
W środę, 10 marca o godz. 17, 
w świetlicy wiejskiej w Rakowicach odbędzie się podsumowanie zajęć Klubu Kulinarnych Podróżników w Rakowcach, które odbywały się w ramach projektu „Rakowice - integracja na aktywną nutę". Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny).