PRZETARGI
W przetargach nieograniczonych na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn
wpłynęło po 5 ofert na każde z  zadań. Trwa procedura badanie ofert.

WARSZTAT LGD
W poniedziałek 26 lutego o godz. 10:00 w Brzoziu odbędzie się „Warsztat Refleksyjny” nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska.

PRZETARGI
Zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na
- przebudowę drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule;
- przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn.
Termin składania ofert do 22 lutego do godz. 10:00.

NARADA ROCZNA
We wtorek 20 lutego o godz. 13:00 wójt weźmie udział w naradzie rocznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Celem spotkanie będzie podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu iławskiego w roku 2017.

UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

UMOWA NA DOFINANSOWANIE
W piątek 26 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wójt podpisał umowę na dofinansowanie operacji pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Prątnicy na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa wraz z jej modernizacją” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi ponad  202 tys. zł.

UTYLIZACJA AZBESTU
Mieszkańcy gminy Lubawa mogą do 7 lutego składać wnioski na bezpłatną utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski są do pobrania na stronie BIP Gminy Lubawa w zakładce Ochrona środowiska. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 23.

ODPRAWA ROCZNA
W poniedziałek 22 stycznia o godz. 12:30 wójt weźmie udział w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Tematem odprawy będzie podsumowanie efektów pracy KPP w Iławie za rok 2017, ocena współpracy i realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz prezentacja głównych kierunków działań na rok 2018.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Odbyły się  odbiory techniczne czterech przebudowanych odcinków dróg powiatowych w Wiśniewie, Lubstynku, Gutowie oraz na odcinku Prątnica-Szczepankowo. Inwestycje te Gmina Lubawa realizowała wspólnie z Powiatem Iławskim. Przebudowa objęła 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg. Obecnie trwają jeszcze prace w Kazanicach i Rożentalu.
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.

PRZETARGI
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.