PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych: Tuszewo - Mortęgi nr 147018N miejscowości Tuszewo za cenę 471.151,06 zł oraz drogi nr 147022N w miejscowości Grabowo za kwotę 1.611.480,51 zł. Oba zadania wykona firma Skanska S.A. z Warszawy. Termin realizacji do końca lipca 2017 roku.

OTWARCIE LĄDOWISKA
W środę 8 lutego o godz. 12:00 Wójt weźmie udział w uroczystym otwarciu lądowiska Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
W piątek 16 grudnia odbył się odbiór techniczny przebudowanego przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Prace zrealizowała firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego. Odbiór techniczny zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
W ramach rozeznania rynku dokonaliśmy wyboru  firmy do wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Na zadanie wpłynęła jedna oferta firmy Usługi Asenizacyjne z Lubawy. Umowa będzie obowiązywać od stycznia do grudnia 2017 roku.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Dobiega końca przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Trwa rozeznanie rynku na zadanie dotyczące wywozu nieczystości ciekłych. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa do 14 grudnia do godz. 9:00.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Trwa przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Rozpoczęła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku. Wykonawcą jest firma MUSA z Targowiska Dolnego

SEMINARIUM ROLNICZE
We wtorek 6 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się seminarium poświęcone tematyce nowoczesnych technologii w pielęgnacji, zbiorze, przechowalnictwie i przygotowaniu owoców. Organizatorem seminarium jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Trwa przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Rozpoczęła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku. Wykonawcą jest firma MUSA z Targowiska Dolnego

SESJA RADY GMINY LUBAWA
We wtorek 29 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad: