PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
*
Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.
Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
Gmina Lubawa otrzymała także dotację w wysokości 40 tys. zł w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt. Samorząd gminy dzieciom - nowe świetlice i kluby w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym edycja 2010. Dotacja  po 10 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie każdej placówki. na każdą placówkę:
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach -  rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie - utworzenie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej i doposażenie świetlicy w „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego, krzesełka i stoliki;
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy - utworzenie klubu fitness.

PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.
Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań:
- Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
- Zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.

PRZETARGI, KONKURSY
* Wybrany został wykonawca inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy za kwotę 680 tys. 980,82 zł (brutto). Zadanie należy wykonać do 30 października 2010 r. Jest ono kontynuacją I etapu, który zakończył się w lipcu tego roku. Koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł.
* Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.

* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
* Na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie: odnowa i rozwój wsi na dofinansowanie 75 proc. wartości inwestycji. Do tego samego programu złożono podobny wniosek na zagospodarowanie centrum wsi Sampława poprzez budowę boiska sportowego na kwotę ponad 385 tys. zł.

Inwestycja w Prątnicy składa się z dwóch zadań. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r. Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Gmina Lubawa otrzymała także dotację w wysokości 40 tys. zł w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  pt. Samorząd gminy dzieciom - nowe świetlice i kluby w ramach programu "Świetlica, Praca i Staż - socjoterapia w środowisku gminnym edycja 2010. Dotacja  po 10 tys. zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie każdej placówki. na każdą placówkę:
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach -  rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Rakowicach - rozszerzenie oferty programowej poprzez utworzenie placu zabaw;
Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie - utworzenie przy świetlicy boiska do siatkówki plażowej i doposażenie świetlicy w „piłkarzyki”, stół do tenisa stołowego, krzesełka i stoliki;
Świetlica Środowiskowa w Prątnicy - utworzenie klubu fitness.

PRZETARGI, KONKURSY

We wtorek, 10 sierpnia odbędą się odbiory techniczne dwóch nowych wielofunkcyjnych boisk sportowych, które powstały przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach. Boiska o nawierzchni polipropylenowej są przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak: piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach była firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach zrealizowała firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wyniósł blisko 400 tys. zł.
Na ukończeniu jest również budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wartość obiektu o powierzchni prawie 740 m kwadratowych wyniosła ponad 1 mln 400 tys. zł. Inwestycję realizuje Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Z. Wierzbowski.

We wtorek, 10 sierpnia
nastąpi otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej Kazanice – Rodzone na odcinku do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone, etap II.
W ostatnich dniach lipca odbył się odbiór I etapu inwestycji. Długość całego przebudowanego odcinka w I etapie wynosi 220 metrów bieżących wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy, a koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł. Przebudowa w ramach II etapu zostanie rozpoczęta  po wyłonieniu wykonawcy. Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).

* Została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż (odcinek ok. 600 metrów). Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.

* Natomiast Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
* Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.

PRZETARGI, KONKURSY
*
W czwartek, 29 lipca odbył się odbiór zrealizowanej w tramach I etapu przebudowy drogi gminnej Kazanice- Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych w miejscowości Rodzone . Długość całego przebudowanego odcinka w I etapie wynosi 220 metrów bieżących wraz z chodnikiem. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy, a koszt całkowity I etapu wyniósł 382.059 zł . Przebudowa w ramach II etapu zostanie rozpoczęta  po wyłonieniu wykonawcy w ogłoszonym przetargu nieograniczonym. Oferty należy składać do 10 sierpnia 2010 r. do godz. 9:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie całego zadania. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb).
*
Dzisiaj, 2 sierpnia zostanie podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedziba w Iławie na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.
*
Natomiast zadanie: Przebudowa i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki zrealizuje firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
*
Została podpisana umowa z firmą  Spomer Iława na: Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Prace potrwają do 30 września.
*
Został wybrany wykonawca zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Trwają prace przy Zagospodarowaniu centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika.

Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego realizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Mortęgach poprzez wykonanie elewacji budynku oraz remont dachu. Prace zostaną dofinansowane w kwocie 24 tys. 500 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.


KONFERENCJA INAUGURACYJNA- PROJEKT „JESIEŃ ŻYCIA- CZAS SENIORA”

W piątek, 30 lipca o godz. 10
w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu „ Jesień życia- czas seniora” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

PIKNIK RODZINNY- MORTĘGI
W sobotę, 31 lipca o godz. 15
w Świetlicy wiejskiej w Mortęgach odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Kolejny piknik odbędzie się 14 sierpnia w Rakowcach.