PRZETARGI, KONKURSY
*
Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00. Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.

* Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

PRZETARGI, KONKURSY

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00.
Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został unieważniony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W najbliższych dniach przetarg zostanie powtórzony.

* We wtorek, 15 czerwca zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

* Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.

* Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł.

PRZETARGI, KONKURSY
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz. 15.
- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w Gminnym Biurze Spisowym pokój nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.
- Informuję, że Spis wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., będzie udostępniony do wglądu w dniach od 7 czerwca 2010 r. do dnia 11 czerwca 2010 r. w godz. od 8.00 – 14.00, w Urzędzie Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie nr 73, blok B, pok. Nr 22.

PRZETARGI, KONKURSY
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010r. do godz.15.
- Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010r. do godz. 15.
- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. ogłaszam nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w Gminnym Biurze Spisowym pokój nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.

PRZETARGI, KONKURSY
- Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy do godz. 9:00. Szczegóły dotyczące przetargu na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

- Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.

- Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 9 czerwca 2010 r. do godz. 15. 

- W związku z przeprowadzanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spisem rolnym od dnia 1 września do 31 października 2010 r. zostanie ogłoszony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Lubawa w pokoju nr 12, w terminie do 09 czerwca 2010 roku w godz. od 8:00 do 14:00.

REMONT DRÓG POWIATOWYCH

We wtorek, 25 maja o godz. 9:30
w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędzie się spotkanie na temat współpracy przy wspólnej realizacji remontów dróg powiatowych:
- droga nr 1272 N Lubawa – Rakowice
- droga nr 1231 N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd na odcinku Kazanice – Byszwałd
- droga nr 1231 N Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w m. Zielkowo.