PRZEBUDOWY DRÓG

  • Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
  • Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
  • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 27 czerwca 2018 roku do godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Remont nawierzchni drogi Nr 147014N w miejscowości Rumienica. Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2018 roku o godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.
Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

PRZEBUDOWY DRÓG

  • Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
  • Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.
  • W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 22 czerwca 2018 roku do godz. 9:00. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 29 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

 

UMOWY

Zostało zlecone wykonanie remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Łążku polegające głównie na cyklinowaniu i lakierowaniu desek.

PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.

- W ramach rozeznania rynku został wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo. Inwestycję zrealizuje firma Bud-Stal z Lubawy.

 

PRZETARGI

Wybrano wykonawcę inwestycji polegającej na „Budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Zadanie zrealizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. 

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 19 czerwca 2018 roku. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku SP w Grabowie-Wałdykach. Termin składania ofert do 25 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

Trwa rozeznanie rynku na modernizację boiska sportowego wraz z bieżnia przy Szkole Podstawowej w Grabowie-Wałdykach. Oferty można składać do 13 czerwca 2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa.

PRZEBUDOWY DRÓG

- Trwa przebudowa drogi gminnej Omule-Szczepankowo nr 147026N w miejscowości Omule. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy. Inwestycja o wartości ok. 700 tys. zł zostanie w 50 proc. dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Firma Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa z Lubowidza zrealizuje przebudowę drogi gminnej nr 147020N w miejscowości Prątnica oraz drogi gminnej nr 147021N w miejscowości Łążyn. Inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln. zł potrwają do 15 września tego roku. W ramach przebudowy, m.in. zostaną ułożone warstwy bitumiczne, wykonane zjazdy i chodniki.

- W ramach rozeznania rynku zostanie wyłoniony wykonawca przebudowy chodnika w miejscowości Kazanice oraz utwardzenia drogi wewnętrznej w miejscowości Fijewo.

 

PRZETARGI

Trwa procedura sprawdzania ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale gimnastyczne - SP w Tuszewie”. Wpłynęły 4 oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd. Termin składania ofert do 12 czerwca 2018 roku. Szczegóły na stronie BIP Gminy Lubawa.

NADANIE IMIENIA SP W SAMPŁAWIE

We wtorek 22 maja o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Sampławie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program uroczystości:

10:00 - Msza św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Sampławie wraz z poświęceniem sztandaru.
11:30 - Uroczysty przemarsz do szkoły, ceremoniał wręczenia sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej, część artystyczna, poczęstunek.

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W środę 23 maja o godz. 11:00 odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Program uroczystości:

11:00 - Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie.
12:00 Przemarsz na Plac przed Komenda Powiatową PSP.
12:15 - Uroczysta akademia.