Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Kuchni Ziemi Lubawskiej, który odbędzie 1 września 2019r. podczas Dożynek Gminnych w Rumienicy.

Konkurs ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie wizerunku kuchni regionalnej jako charakterystycznej, unikatowej i autentycznej marki regionalnej. Ideą przewodnią przeglądu jest prezentacja autorskich potraw, wypieków i produktów charakterystycznych dla regionu oraz zachowanie od zapomnienia tradycyjnych potraw, deserów, przekąsek, napoi  i nalewek, a także wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa (pokój 18) do dnia 14 sierpnia 2019r.

Szczegółowe informacje i zasady udziału w przeglądzie określa Regulamin Kuchni Ziemi Lubawskiej.

Urząd Gminy Lubawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".

1. Typy projektów:

a) demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest

b) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

c) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku

2. Dofinansowanie uruchomione będzie po otrzymaniu przez Gminę Lubawa dotacji z Narodowego  i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydzieleniu środków finansowych
w budżecie Gminy.

3. Realizacja zadania nie uwzględnia kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W ramach programu gmina przygotuje wniosek i podejmie działania związane z pozyskaniem środków na usunięcie azbestu. Po stronie właściciela nieruchomości pozostanie wykonanie nowego poszycia dachowego i skompletowanie dokumentów.

Wnioski należy składać osobiście w terminie do 26.07.2019 r. w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, budynek B, pok. 23.

Wszelkich informacji udziela osobiście Pan Szymon Szauer pracownik Urzędu Gminy Lubawa w pokoju nr 23, bud. B lub telefoniczne pod nr tel. 89 645 54 60, 884 209 049. Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminalubawa.pl, u Sołtysów oraz w siedzibie urzędu - pokój nr 23.

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą uwzględniane do realizacji w latach 2019-2020.

We wtorek 18 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniu informacyjnym na temat „Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”.

Uczestników wydarzenia przywitał Wójt Gminy Tomasz Ewertowski. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Marcin Kemski , starszy inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Ewelina Sulkowska,.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim do 70 % wartości nowej inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników). Przedstawiono kryteria otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, której oferta kierowana jest do przedsiębiorców planujących nowe inwestycje rozumiane jako następujące działania dotyczące przedsiębiorstwa: założenie nowego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego, dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie wyrobów uprzednio nieprodukowanych lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego. Po prezentacji pracownicy W-M SSE SA udzielili przedsiębiorcom odpowiedzi na ich pytania.

 

FOTO