Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi cię krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli składa się wniosek on-line można to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Jeżeli zamierza się częściej korzystać z portalu CEIDG można również założyć konto przechowujące podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji Logowanie.

Jeżeli składa się wniosek w urzędzie gminy, tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy można jednak wypełnić on-line bez logowania tzw. wniosek anonimowy (wniosek pusty) i wydrukować go.  W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie twój wniosek w systemie i sprawdzi twoje dane. Przejdź do sekcji Złóż wniosek.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Więcej informacji oraz pomoc w zakresie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znaleźć można  na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

{edocs}inne/wniosek_CEIDG-1.pdf,710,1010,link{/edocs}