Od 1 lipca 2011 r. wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć on-line na stronie http://www.firma.gov.pl w zakładce złóż wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek o wpis będzie można złożyć również osobiście w urzędzie.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl  i dokonać tam rejestracji. Następnie należy wypełnić  wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP i osobiście potwierdzić dane osobowe w jednostce będącej Punktem Potwierdzającym.

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz. 547), zgodnie z którymi podatnicy będą mogli przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego ePUAP załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu.

Od dnia 9 czerwca 2011r. od godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 26 na Sali Obsługi przy stanowisku Nr 2 uruchomiony został punkt potwierdzania profilu zaufanego  ePUAP.