logo 500Informuje się, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

  • od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.08.2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
  • od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.10.2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.


Nowe wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy, tj. od godz. 7.15 do godz. 15.15.

Wnioski będzie można składać także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: empatia.mrpips.gov.pl
  • udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: PUE ZUS
  • elektronicznej platformy usług administracji publicznej: ePUAP
  • systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone ustawą usługi

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Realizacji Świadczeń Społecznych w Punkcie Obsługi Klienta oraz pod nr tel. 89 645 54 33 lub 89 645 54 30.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Lubawa

/-/ Adam Roznerski