W związku z wejściem w życie w dniu 28 lutego 2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 360), określającego dodatkowe wymagania dla hodowców świń na terytorium kraju znajdującym się poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF, tj. poza obszarami wymienionymi w załączniku do decyzji Komisji nr 2014/709, uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszych wierszach plików wymienionych w załącznikach 1-3 oraz 6-7, wskazano przykładowy sposób wypełniania tej dokumentacji.

Jednocześnie podkreślam, iż wzory dokumentów wymienionych w załącznikach nr 1-3 oraz 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywającego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonego przepisami wspomnianego powyżej rozporządzenia.

Mając na względzie cel dotarcia do jak największej liczby hodowców świń, polecam rozdystrybuowanie powyższych materiałów informacyjnych oraz przykładowych wzorów dokumentacji stanowiących załączniki nr 1-7, do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz innych miejsc/instytucji na terenie Państwa właściwości miejscowej, skąd mogą one następnie trafić do docelowego grona odbiorców. Zasadne byłoby również, aby materiały informacyjne oraz wzory przedmiotowej dokumentacji dostępne były również w siedzibach powiatowych i wojewódzkich inspektoratów weterynarii, a także przekazywane rolnikom podczas szkoleń, czy spotkań z hodowcami trzody chlewnej, w których będą uczestniczyć powiatowi lub wojewódzcy lekarze weterynarii. Ponadto informuję, iż Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do PIWet -PlB w Puławach z prośbą o rozpowszechnienie przedmiotowych materiałów w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, z którymi współpracuje w ramach organizowanych szkoleń dla rolników.

Główny Lekarz Weterynarii opracował następujące dokumenty, które mogą stanowić materiał pomocniczy dla hodowców trzody chlewnej w realizacji wymagań określonych przepisach powyższego rozporządzenia: