Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 - 2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 - 2020):