W czwartek 11 października wójt Tomasz Ewertowski podpisał umowę na wykonie centralnego ogrzewania wraz z przebudową, rozbudową i remontem budynku Świetlicy Wiejskiej w Mortęgach, w której powstanie Klub „Senior+". Wykonawcą zadania o wartości ponad 360 tys. zł została firma VURO ze Strumienia. Remont świetlicy ma zostać zakończony do 15 grudnia 2018 roku, natomiast otwarcie Klubu planowane jest w lutym 2019 roku.

Klub obejmie wsparciem 15 mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 lat, którzy nie są aktywni zawodowo. Miejsce spotkań osób starszych zostanie wyposażone w pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, dwie łazienki, szatnię oraz pomieszczenie klubowe.

Utworzenie kolejnego Klubu „Senior+", podobny działa już w Złotowie, ma na celu poszerzenie katalogu usług świadczonych na terenie gminy na rzecz osób starszych, aktywizację środowiska seniorów oraz zwiększenie ich integracji ze społecznością lokalną.

Gmina pozyskała na realizację tego zadania dotację w kwocie 150 tys. zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.