logo 500Informuje się, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od dnia 1 października 2017r. do dnia 30 września 2018r.

można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie:

  • od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.08.2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku;
  • od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.10.2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Informuje się, że w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uległy zmianie wzory wniosków oraz terminy składania wniosków.

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. można składać od dnia  1 sierpnia 2017 r.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z budową stacji uzupełniająco-stabilizującej ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscowości Rożental. Oferty można składać do 7 lipca do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły na stronie BIP Zakładu.
Inwestycja ta zostanie dofinansowana kwotą prawie 2 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa.
Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. ogłosił również przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Grabowo i Wałdyki oraz dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo osiedle. Oferty należy składać do 29 czerwca w sekretariacie Zakładu. Szczegóły przetargu na stronie BIP ZKGL Sp. z o.o.

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
- Przebudowę dróg gminnych Biała Góra - Sampława - Rakowice oraz w miejscowości Prątnica zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy. Termin realizacji zadań upływa w dniu 10 października tego roku.
- Przebudowę drogi gminnej nr 147013 N w miejscowości Czerlin zrealizuje firma Musa Spółka Jawna. Termin realizacji do 10 listopada tego roku.
- Do 31 sierpnia potrwa przebudowa chodnika w miejscowości Grabowo. Zadanie zrealizuje firma MUSA.

logo mojestypendiumRozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. W związku z tym prezentujemy Państwu największy ogólnopolski serwis o stypendiach i konkursach - www.mojestypendium.pl.

Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców. Odwiedzający znajdą w zasobach serwisu nie tylko bazę stypendiów i konkursów. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. Posiada także aktualną bazę organizatorów programów stypendialnych.