Od 1 lipca 2011 r. wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej można złożyć on-line na stronie http://www.firma.gov.pl w zakładce złóż wniosek przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek o wpis będzie można złożyć również osobiście w urzędzie.

Aby założyć Profil Zaufany ePUAP należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl  i dokonać tam rejestracji. Następnie należy wypełnić  wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP i osobiście potwierdzić dane osobowe w jednostce będącej Punktem Potwierdzającym.

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 546) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz. 547), zgodnie z którymi podatnicy będą mogli przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego ePUAP załatwiać sprawy urzędowe drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu.

Od dnia 9 czerwca 2011r. od godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 26 na Sali Obsługi przy stanowisku Nr 2 uruchomiony został punkt potwierdzania profilu zaufanego  ePUAP.

Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowy formularz CEIDG-1 wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora, który podpowie i poprowadzi cię krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli składa się wniosek on-line można to zrobić za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i w ten sposób zalogować się do systemu CEIDG. Jeżeli zamierza się częściej korzystać z portalu CEIDG można również założyć konto przechowujące podstawowe dane, co przyśpieszy proces obsługi. Konto można założyć w sekcji Logowanie.

Jeżeli składa się wniosek w urzędzie gminy, tożsamość zostanie sprawdzona na podstawie dokumentu tożsamości. Przed udaniem się do gminy można jednak wypełnić on-line bez logowania tzw. wniosek anonimowy (wniosek pusty) i wydrukować go.  W ten sposób urzędnik szybciej odnajdzie twój wniosek w systemie i sprawdzi twoje dane. Przejdź do sekcji Złóż wniosek.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres email, a gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Więcej informacji oraz pomoc w zakresie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znaleźć można  na stronie Pojedynczego Punktu Kontaktowego.