Funkcja 

 Imię i Nazwisko 

 Tel. służbowy 

 Wójt Gminy:    mgr inż. Tomasz Ewertowski      089 645-54-10
 V-ce Wójt:  mgr Marian Licznerski   089 645-54-12
 Skarbnik:   mgr Anna Jędrychowska   089 645-54-24
 Sekretarz:  dr inż. Henryk Bach   089 645-54-13

 Pełniona funkcja 

 Imię i Nazwisko

 Przewodniczący Rady:     Jan Laskowski
 V-ce Przewodniczący Rady:    Benedykt Czarnecki  
   Jan Licznerski
 Członkowie Rady:  Anna Helena Guzowska 
   Marek Chorzelewski
   Joachim Dutkiweicz
   Karol Kuczyński
   Jan Kowalkowski
   Rafał Chyrzyński
   Grzegorz Palczewski
   Piotr Karczewski
   Mirosław Jerzy Tomaszewski
   Zbigniew Makowski
   Zbigniew Kazimierz Skomorowski
   Zbigniew Trzeszewski

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Palczewski - Przewodniczący

Mirosław Tomaszewski - Zastępca Przewodniczącego

Anna Guzowska

Karol Kuczyński

Zbigniew Makowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Grzegorz Palczewski - Przewodniczący

Zbigniew Makowski - Zastępca Przewodniczącego

Anna Guzowska

 

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów:

Joachim Dutkiewicz - Przewodniczący

Jan Kowalkowski - Zastępca Przewodniczącego

Marek Chorzelewski

Zbigniew Makowski

Jan Laskowski

Zbigniew Skomorowski

Zbigniew Trzeszewski

Grzegorz Palczewski

 

Komisja Społeczna:

Benedykt Czarnecki - Przewodniczący

Anna Guzowska - Zastępca Przewodniczącego

Rafał Chyrzyński

Karol Kuczyński

Piotr Karczewski

Jan Licznerski

Mirosław Tomaszewski

 

Lp.

Sołectwo

Sołtys

Telefon

Członkowie Rady Sołeckiej

1.

Byszwałd
statut - zał. Nr1

 

Treder Elżbieta

784585696

Orzechowski Grzegorz, Wyżlic Władysław, Śmigielska Małgorzata, Modrzewski Marek, Szauer Marzena, Chudziński Rafał

2.

Czerlin
statut - zał. Nr2

Golder Tomasz

500129026

Jarząbek Antoni, Chorzelewski Leszek, Jakubowski Tomasz, Kasprowicz Zenon

3.

Fijewo
statut - zał. Nr3

Szymański Roman

691852267

Rzentowski Grzegorz, Śliwińska Lidia, Zawadzka Elżbieta

4.

Gierłoż
statut - zał. Nr4

Sadowski Dominik

663203048

Nowak Halina, Wiśniewska Joanna, Rucińska Ewa, Ryfka Maria, Jarzyna Adam

5.

Grabowo
statut - zał. Nr5

Maliszewska Anna

691269811

Groszkowska Beata, Żuchowski Jan, Dembiński Grzegorz, Truszczyńska Bożena, Lewandowska Elżbieta, Maliszewska Martyna

6.

Gutowo
statut - zał. Nr6

Kasprowicz Jadwiga

608871118

Kaczmarek Barbara, Krauzewicz Rafał, Łużyńska Sylwia, Zielińska Monika, Orzechowski Tadeusz

7.

Kazanice
statut - zał. Nr7

Stanisław Ługiewicz

(89)6451926

Wiśniewski Stanisław, Borkowska Teresa, Pokojski Paweł, Kułakowski Tomasz, Zabłotna Dorota

8.

Losy
statut - zał. Nr8

Szynaka Rafał

519081381

Szynaka Eugeniusz, Szynaka Wiesława, Raszkowska Emilia

9.

Lubstyn
statut - zał. Nr9

Ochenkowski Zbigniew

696066280

Kreński Jan, Szczepański Jan, Tuszyński Janusz

10.

Lubstynek
statut - zał. Nr10

Chyziński Kazimerz

518296136

Antas Ewa, Rudzińska Hanna, Meller Bogdan, Mejka Marek

11.

Ludwichowo
statut - zał. Nr11

Banacka Kazimiera

(89)6459184

Banacka Kazimiera, Rudnik Mariola, Tęgowska Aleksandra, Banacka Elżbieta, Bieńkowska Krystyna

12.

Łążyn
statut - zał. Nr12

Krajewska Joanna

504046688

Józefowicz Barbara, Krajewski Sławomir, Dembowska Małgorzata, Karczewski Kamil, Kuczyński Karol, Soboczyńska Anna

13.

Mortęgi
statut - zał. Nr13

Grosanc Andrzej

661255469

Karczewski Piotr, Siemińska Ewa, Grosanc Grażyna, Michalski Krzysztof, Józefowicz Paweł

14.

Omule
statut - zał. Nr14

Czarnecki Benedykt

603787249

Babska Małgorzata, Klejna Eugeniusz, Ziejewska Anna, Bukowski Zenon, Kuczyński Piotr, Okuniewicz Mariusz

15.

Pomierki
statut - zał. Nr15

Roszczynialski Piotr

698981447

Roszczynialski Piotr, Truszczyński Leszek, Duński Dariusz, Kasprowicz Rafał

16.

Prątnica
statut - zał. Nr16

Kowalkowski Jan

508255585

Pruchniewski Mariusz, Buńka Paweł, Kopistecka Monika, Dąbrowska Monika, Nowakowski Radosław, Klejna Sylwia

17.

Raczek
statut - zał. Nr17

Iwanowski Dariusz

(89)6452732

Zakrzewska Beata, Pokojska Janina, Pokojski Jan

18.

Rakowice
statut - zał. Nr18

Kuczyńska Lucyna

661796104

Zawadzki Wiesław, Kozłowski Zbigniew, Zakreta Paweł, Zakreta Anna, Wrzesińska Regina, Margalski Adam, Liszewska Elżbieta

19.

Rożental
statut - zał. Nr19

Kasprzycki Wojciech

509146131

Deptuła Agnieszka, Śliwiński Stanisław, Petrykowski Andrzej, Dziomba Hanna, Dutkiewicz Joachim, Marszelewski Sławomir

20.

Rumienica
statut - zał. Nr20

Krajewski Mariusz

509237583

Chyrzyńska Beata, Chyrzyński Józef, Grabkowska Klaudia, Lange Marek

21.

Sampława
statut - zał. Nr21

Skręta - Śliwińska Karolina

604828803

Podlaszewska Anna, Dobiesz Franciszek, Zielińska Kinga, Kamińska Elżbieta, Sadowski Marcin

22.

Szczepankowo
statut - zał. Nr22

 

Wiśniewska Danuta

512441789

Muszyński Dawid, Bartkowski Jan, Ismer Mirosław, Liszewska Agnieszka

23.

Targowisko
statut - zał. Nr23

 

Wiśniewska Karolina

696530618

Guzowska Anna, Kisiel Jan, Zieliński Piotr, Łużyńska Aleksandra, Bartkowski Adam, Skręta Magdalena, Kułakowski Tomasz

24.

Tuszewo
statut - zał. Nr24

Budzińska Ewa

669067238

Karczewska Gabriela, Szałkowska Aneta, Rozwadowska Marzena

25.

Wałdyki
statut - zał. Nr25

Jarząbek Ewelina

661796892

Szczepańska Wioletta, Zawadzki Bogdan, Jarząbek Michał, Józefowicz Krzysztof, Gross Zbigniew

26.

Zielkowo
statut - zał. Nr26

Trzeszewski Zbigniew

511680098

Graczyk Wiesław, Zawacka Beata, Wiśniewski Rafał, Rolka Marian, Empel Józef, Zawadzka Małgorzata

27.

Złotowo
statut - zał. Nr27

Licznerski Jan

501139248

Kijewski Jarosław, Nierzwicki Jacek, Ochlak Kazimierz, Zalewski Andrzej, Radzimiński Jarosław, Orzechowski Wojciech