Funkcja   Imię i Nazwisko   Tel. służbowy 
 Wójt Gminy:    mgr inż. Tomasz Ewertowski      089 645-54-10
 V-ce Wójt:  mgr Marian Licznerski   089 645-54-12
 Skarbnik:   mgr Anna Jędrychowska   089 645-54-24
 Sekretarz:  dr inż. Henryk Bach   089 645-54-13