Pełniona funkcja   Imię i Nazwisko
 Przewodniczący Rady:     Jan Laskowski
 V-ce Przewodniczący Rady:    Benedykt Czarnecki  
   Jan Licznerski
 Członkowie Rady:  Anna Helena Guzowska 
   Barbara Dejna
   Joachim Dutkiweicz
   Karol Kuczyński
   Jan Kowalkowski
   Adam Liberacki
   Grzegorz Palczewski
   Krzysztof Józefowicz
   Mirosław Tomaszewski
   Józef Senkowski
   Stanisław Kowalkowski
   Bogusław Józefowicz