Polish Czech English French German Russian
facebook_page_plugin

Statystyki

3232655
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
1240
2871
28681

Urząd Gminy Lubawa gb The community of Lubawa

Sekretariat: +48 89 645 54 10

Secretary’s office
 

Sekretarz Gminy: +48 89 645 54 13
Secretary of the community:

Skarbnik Gminy: +48 89 645 54 24
Treasurer of the community:

Kasa / Fund +48 89 645 54 20

 

Biuro Rady Gminy: +48 89 645 54 17
The community board office:

Urząd Stanu Cywilnego: +48 89 645 54 37
Registry office

Budownictwo: +48  89 645 54 46
Building industry

Działalność Gospodarcza +48 89 645 54 42
Business

Ewidencja Ludności +48 89 645 54 36
Census

Gospodarka Mieszkaniowa +48 89 645 54 44
Housing management

Drogownictwo +48 89 645 54 43
Roads department

Oświata / Education +48 89 645 54 47

 

Promocja / Promotion +48 89 645 54 25

 

BIP / Public inquiry office +48 89 645 54 34

 

Referat Finansowo-Podatkowy +48 89 645 54 23
Financial and tax department

Zespół Reagowania Kryzysowego +48 89 645 54 40
Crisis re action department

Ośrodek Pomocy Społecznej +48 89 645 54 39
Social Assistance

LZS / LZS +48 89 645 54 27

 

Świadczenia Rodzinne +48 89 645 54 31
Family benefits

 

Pracownicy Socjalni +48 89 645 54 55
Social workers

Agencja Nieruchomości Rolnych   Strona www.e-lubawa.pl   Strona www.lubawa.tv   Regionalny System Wspierania Innowacji   Turystyka Wspólna Sprawa   Lokalna Grupa Działania - Ziemia Lubawska   Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego   Centrum Organizacji Pozarządowych "Przystań" w Iławie   Stowarzyszenie pamięć Jana Pawła II