Polish Czech English French German Russian
facebook_page_plugin

Statystyki

3188894
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
607
1282
21902

Urząd Gminy Lubawa gb The community of Lubawa

Sekretariat: +48 89 645 54 10

Secretary’s office
 

Sekretarz Gminy: +48 89 645 54 13
Secretary of the community:

Skarbnik Gminy: +48 89 645 54 24
Treasurer of the community:

Kasa / Fund +48 89 645 54 20

 

Biuro Rady Gminy: +48 89 645 54 17
The community board office:

Urząd Stanu Cywilnego: +48 89 645 54 37
Registry office

Budownictwo: +48  89 645 54 46
Building industry

Działalność Gospodarcza +48 89 645 54 42
Business

Ewidencja Ludności +48 89 645 54 36
Census

Gospodarka Mieszkaniowa +48 89 645 54 44
Housing management

Drogownictwo +48 89 645 54 43
Roads department

Oświata / Education +48 89 645 54 47

 

Promocja / Promotion +48 89 645 54 25

 

BIP / Public inquiry office +48 89 645 54 34

 

Referat Finansowo-Podatkowy +48 89 645 54 23
Financial and tax department

Zespół Reagowania Kryzysowego +48 89 645 54 40
Crisis re action department

Ośrodek Pomocy Społecznej +48 89 645 54 39
Social Assistance

LZS / LZS +48 89 645 54 27

 

Świadczenia Rodzinne +48 89 645 54 31
Family benefits

 

Pracownicy Socjalni +48 89 645 54 55
Social workers
Zakład Komunalny Gminy Lubawa

Municipal Institution of the community of Lubawa

Rożental 123a, 14-260 Lubawa
Tel/Fax: +48 89 645 12 80
 
Powiatowy Urząd Pracy - Filia Lubawa
The District Agency for Employment – branch office in Lubawa
Fijewo 73, 14-260 Lubawa

+48 89 645 24 94
 
Parafie / Parish

• Grabowo
 
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
+48 89 645-11-97


Kazanice
Parafia pw. Świętego Jakuba Apostoła
+48 89 645 11 60
 

Lubawa
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela Św. Michała Archanioła
+48 89 645-39-60

 

• Prątnica
Parafia pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
Tel. (0-89) 645-04-76,

 

• Rożental
Parafia pw. Świętego Wawrzyńca
+48 89 645-11-12

 

Sampława
Parafia pw. Świętego Bartłomieja Apostoła
+48 89 645-92-14

 

• Złotowo
Parafia pw. Świętej Barbary
+48 89 645-83-21
Placówki Oświatowe
/ Educational institutions

• Szkoła Podstawowa W Byszwałdzie

Primary School in Byszwałd

+48 89 645 24 57


• Szkoła Podstawowa W Rożentalu

Primary School in Rożental
+48 89 645 11 15
 

Szkoła Podstawowa W Rumienicy
Primary School in Rumienica

+48 89 645 04 23

 

• Szkoła Podstawowa w Tuszewie
Primary School in Tuszewo

+48 89645 28 47

 

Szkoła Podstawowa w Złotowie
Primary School in Złotowo

+48 89 645 83 22

 

Zespół Szkół w Grabowie - Wałdykach
Team of Schools in Grabowo – Wałdyki

+48 89 645 11 98

 

Zespół Szkół w Kazanicach
Team of Schools in Kazanice

+48 89 645 11 25

 

Zespół Szkół w Prątnicy
Team of Schools in Prątnica

+48 89 645 04 40

Zespół Szkół w Sampławie
Team of Schools in Sampława

+48 89 645 92 81

 

Agencja Nieruchomości Rolnych   Strona www.e-lubawa.pl   Strona www.lubawa.tv   Regionalny System Wspierania Innowacji   Turystyka Wspólna Sprawa   Lokalna Grupa Działania - Ziemia Lubawska   Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego   Centrum Organizacji Pozarządowych "Przystań" w Iławie   Stowarzyszenie pamięć Jana Pawła II