Załatw sprawę w Naszej Gminie

Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Urząd Gminy opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że również w poszczególnych biurach można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w formie papierowej.

Wszystkie sprawy oraz wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu.