Drukuj
PRZETARGI, KONKURSY

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00.
Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został unieważniony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Wpłynęła jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W najbliższych dniach przetarg zostanie powtórzony.

* We wtorek, 15 czerwca zostanie podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 

* Ogłosiłem otwarty konkurs ofert na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki w szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi  4 tys. zł. Zadanie powinno zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2010 r. do godz.15.

* Została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie na Dofinansowanie zorganizowania XVII Terenowej Olimpiady Specjalnej – Lubawa 2010 dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 1 tys. 500 zł.

POSIEDZENIE KOMISJI SPOŁECZNEJ
W środę, 16 czerwca o godz. 10
w sali Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Ocena stanu sanitarnego Gminy Lubawa.
3. Kultura fizyczna w LZS i funkcjonowanie Szkolnego Związku Sportowego- wyjazd w teren.
4. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

SPOTKANIE W.S. GOSPODARKI ODPADAMI
W czwartek, 17 czerwca
o godz.12 w sali sesyjnej Urzędy Gminy Lubawa odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące gospodarki odpadami w zakresie wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W spotkaniu będą uczestniczyć radni Rady Gminy Lubawa.

KOMISJA RADY GMINY
W piątek, 18 czerwca
o godz.8 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Temat posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Wyjazd do Gminy Milejewo w celu zapoznania się z nową technologią budowy dróg.
3. Stan zaawansowania inwestycji w Gminie Lubawa.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy.
5. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

OBRADY RADY POWIATU IŁAWSKIEGO
W czwartek, 17 czerwca
o godz. 12 w sali konferencyjnej Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie (ul. Andersa 2A) odbędą się obrady XL Sesji Rady Powiatu Iławskiego

SZKOLENIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW
Do poniedziałku, 21 czerwca
można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Warmiśko-Mazurski Regionalny ARiMR  na temat naboru wniosków w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Zgłoszenia: Urząd Gminy Lubawa, pokój nr 21, nr tel. 89 645 54 60.

MALI OBYWATELE
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną pod nazwą Mali Obywatele, której celem jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie świadomości rodziców na temat edukacji dzieci w wieku 3- 5 lat. W ramach przedsięwzięcia będą publikowane na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie artykuły dotyczące alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Lubawa. W trakcie kampanii Mali Obywatele odbywają się spotkania rekrutacyjno-informacyjne do grup zabawowych dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Lubawa.
Terminarz spotkań:
14 czerwca – Rożental – godz. 17:00
15 czerwca – Sampława -  godz.16:00,
17 czerwca – Mortęgi – godz. 17:30

FESTYN W TUSZEWIE
W sobotę,
19 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Tuszewie o godz. 14:00 rozpocznie się festyn rekreacyjny. W programie: mecze piłki plażowej (strażacy, policjanci, nauczyciele, samorządowcy, rodzice, uczniowie), loteria fantowa, występ Kabaretu pod Grzybem oraz zabawa taneczna.

WEEKEND W GMINIE LUBAWA:
* JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
W niedzielę 13 czerwca
o godz. 12:00 w Kościele p.w św. Jakuba Apostoła w Kazanicach odbyła się uroczysta msza św. z okazji 40-lecia święceń kapłańskich miejscowego proboszcza księdza kanonika Jerzego Hirsza.

* PIKNIIK W OMULU
W niedzielę, 13 czerwca
w Omulu przy świetlicy wiejskiej odbył się piknik integracyjny, który został zorganizowany przez Radę Solecką oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu „Sposób na nudę”.   Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców Omula sporo atrakcji, m.in. loterię fantową, występy artystyczne (występ zespołów Dyszaki oraz Wrzosy), poczęstunek i zabawę taneczną. Równocześnie, na nowo powstałym boisku w Omulu, rozegrano turniej piłki nożnej. Zwycięzcą została drużyna ZUH Andrzej Zadroga, na drugim miejscu uplasowało się Omule, na trzecim Prątnica.

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.