PRZETARGI, KONKURSY
*
Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Oferty można składać do 22 czerwca do godz. 9:00. Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010;
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r.
Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Oferty można składać do dnia 25 czerwca do godz. 8:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Zadanie należy zrealizować w terminie do 30 września 2010 r. Szczegóły na temat przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa

* Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.

* Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” W ramach zadania powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem, którego budowa zostanie dofinansowana w ramach w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

WYBORY PREZYDENCKIE W GMINIE LUBAWA
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych

Lp.

Imię i nazwisko

Razem

% udział

1.

Jurek Marek

26

0,66

2.

Kaczyński Jarosław

1710

43,58

3.

Komorowski Bronisław

1093

27,85

4.

Korwin - Mikke Janusz

42

1,07

5.

Lepper Andrzej

148

3,77

6.

Morawiecki Kornel

8

0,20

7.

Napieralski Grzegorz

628

16,00

8.

Olechowski Andrzej

47

1,2

9.

Pawlak Waldemar

218

5,56

10.

Ziętek Bogusław

4

0,10

 

 

3924

99,99

Frekwencja

 

Rozliczenie kart do głosowania

Razem

1.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania

7931

2.

Liczba oddanych głosów, czyli kart wrzuconych do urny przez wyborców

3959

3.

Frekwencja

49,92

POMOC DLA POWODZIAN
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Rada Sołecka w Targowisku zorganizowali akcję „Pomocy dla Powodzian”. W sobotę, 19 czerwca konwój złożony z trzech tirów pojechał do miejscowości Świniary k. Płocka w województwie mazowieckim. Na apel Targowiska licznie odpowiedzieli mieszkańcy gminy, właściciele firm transportowych, lecznica dla zwierząt, samorządowcy oraz rolnicy spoza terenu gminy Lubawa. W sumie powodzianom przekazano 30 ton zboża oraz 1.200 pęczków siana.

SZKOLENIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW
Do poniedziałku, 21 czerwca
można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Warmiśko-Mazurski Regionalny ARiMR  na temat naboru wniosków w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Zgłoszenia: Urząd Gminy Lubawa, pokój nr 21, nr tel. 89 645 54 60.

WSPÓLNE POSIOEDZENIE KOMISJI
W czwartek, 24 czerwca
o godz. 12:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie m.in.:
- omówienie stanu zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa,
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy,
- sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W piątek, 25 czerwca
odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego w dziewięciu placówkach oświatowych na terenie gminy (pięć szkół podstawowych oraz cztery zespoły szkół). W gminnych gimnazjach kończy naukę 146 uczniów, w szkołach podstawowych 153.

ZAWODY STRAŻACKIE W RUMIENICY
W niedzielę, 27 czerwca
na nowym boisku w Rumienicy odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W zawodach gościnnie wystąpi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubawy oraz po wieloletniej przerwie, drużyna kobieca z jednostki OSP w Łążynie. Drużyny tradycyjnie będą rywalizować w dwóch konkurencjach:
- sztafeta sportowa 7x 50 m z przeszkodami;
- zawody bojowe (m.in. uruchomienie motopompy, podanie wody).
Od ubiegłego roku wszystkie jednostki startują na nowoczesnych, całkowicie zautomatyzowanych pompach typu TOHATSU, co stwarza wyrównane szanse w rywalizacji.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: miejsce I – 1000 zł, II – 800 zł, III – 600 zł, IV – 400 zł, V – 200 zł, puchary dla pierwszych sześciu drużyn i puchary dla wszystkich jednostek biorących udział w zawodach. Zaś każdy kto odwiedzi Rumienicę będzie mógł poczęstować się darmową grochówką. Nagrody i puchary ufundowała Gmina Lubawa. Początek rywalizacji o godz. 14:00.

MALI OBYWATELE

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną pod nazwą Mali Obywatele, której celem jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie świadomości rodziców na temat edukacji dzieci w wieku 3- 5 lat. W ramach przedsięwzięcia będą publikowane na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie artykuły dotyczące alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Lubawa. W trakcie kampanii Mali Obywatele odbywają się także spotkania rekrutacyjno-informacyjne do grup zabawowych dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Lubawa:
22.06
– Rumienica, godz. 14.30 oraz  Prątnica, godz. 16.00,
23.06
– Grabowo, godz. 8.00, Kazanice godz. 12.30 oraz  Byszwałd godz. 14.40

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI
W czwartek, 24 czerwca o godz. 10
w restauracji Copernicus w odbędzie się Zebranie Przedstawicieli zorganizowane przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubawie.

POSIEDZENIEDZENIE IŁAWSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU GOSPORARCZEGO
W czwartek, 24 czerwca o godz. 13
w siedzibie Iławskiej Izy Gospodarczej odbędzie się sprawozdawcze posiedzenie Rady Fundacji.
W programie:
1. Raport o stanie funduszy na dzień 30 kwietnia 2010 r.
2. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych.
3. Głosowanie nad absolutorium dla zarządu.
4. Sprawy bieżące.