Drukuj
PRZETARGI, KONKURSY

* Wpłynęły 4 oferty na przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Zadanie należy zrealizować:
- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010; (1 oferta)
- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r. (3 oferty)
Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.
*
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Wpłynęły 3 oferty. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w najbliższych dniach. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
*
Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Oferty należy składać do 7 lipca 2010 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
*
Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach powstają nowe wielofunkcyjne boiska sportowe. Boiska o nawierzchni polipropylenowej będą przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach jest firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach realizuje firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł.
*
Dobiega końca budowa sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wykonawcą zadania jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 mln 400 tys. zł. Sala o powierzchni 738,88 m² i nowatorskiej konstrukcji łukowo-drewnianej, która sprawdziła się trzy lata temu przy budowie podobnego obiektu w Rożentalu, usytuowana jest przy szczytowej ścianie szkoły. Obiekt będzie ogrzewany przez olejową kotłownię ekologiczną i zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy południowej ścianie budynku zaprojektowano podjazd dla wózków.

* Trwa budowa chodników w miejscowościach Fijewo i Byszwałd. Termin zakończenia obu inwestycji zaplanowano na 15 lipca. W Fijewie powstaje ok. 500 metrowy odcinek chodnika z kostki polbruk o szerokości 2,5 metra. Prace objęły m.in. odwodnienie i uporządkowanie terenu, wykonanie zjazdów do posesji oraz oddzielenie chodnika od jezdni poboczem o szerokości 1 metra. Wykonawcą inwestycji jest Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „Spomer” z Iławy. Koszt zadania wyniesie ponad 117 tys. zł. Pomimo, że jest to droga powiatowa inwestycję finansuje Urząd Gminy Lubawa
* Przebudowa drogi w Byszwałdzie jest realizowana przez firmę z Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, poszerzenie jezdni, budowę chodników z kostki betonowej typu polbruk oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wynosi blisko 282 tys. zł.
*
Trwa także przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. Prace potrwają do 20 lipca, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy. Na tę inwestycję został złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Długość odcinka to 740 mb. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Wnioskowana  kwota dofinansowania wynosi 1.005.397,90 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę ale znalazł się na liście rezerwowej projektów do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Jednak w wyniku oszczędności poprzetargowych  prawdopodobnie w najbliższym czasie podpiszemy umowę z Marszałkiem na dofinansowanie całości odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb. W chwili obecnej trwa realizacja na odcinku 260 mb . wartość brutto 382.059,25 zł.

XXXIX SESJA RADY GMINY LUBAWA
We wtorek, 29 czerwca o godz. 11
w sali sesyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
Porządek obrad:
1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej,
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziczno,
d) zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
e) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Prątnica,
f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Byszwałd,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice,
h)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sampława.
6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
7. Zakończenie obrad.

PIKNIK- „AKTYWNA RODZINA”
We wtorek, 29 czerwca
o godz. 15 w Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie odbędzie się piknik integracyjno-aktywizacyjny w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina”.

XXI ZGROMADZENIE ZWIAZU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO- IŁAWSKIEGO
W środę, 30 czerwca
o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się XXI Zgromadzenie Związku Gmin Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”.

KONFERENCJA INAUGURACYJNA- „AKTYWNA RODZINA”
W środę, 30 czerwca
o godz. 10 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się konferencja inaugurująca realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina”. Podczas konferencji odbędzie się prezentacja multimedialna dotycząca realizacji projektu systemowego „Aktywna rodzina” w 2010 r.

DEBATA - ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W RUDNIE
W środę, 30 czerwca o godz. 11
w Hotelu Platinum w Ostródzie odbędzie się debata „Rok funkcjonowania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy”. Podczas debaty przedstawione będą: ZOUK w Rudnie po roku funkcjonowania, perspektywy rozwoju ZUOK w ramach realizacji II etapu gospodarki odpadami na Tereni Związku Gmin oraz konferencja prasowa z udziałem Wójtów/ Burmistrzów.

WALNE ZEBRANIE LGD
W środę, 30 czerwca o godz.:16:30
w sali GCK  w Kurzętniku ( ul. Kościuszki 17), odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
Walne zebranie członków LGD Ziemia Lubawska poprzedzone będzie spotkaniem z Wójtami oraz osobami reprezentującymi samorządy, które odbędzie się o godz.:15:30.

ZAWODY STRAŻACKIE W RUMIENICY
W niedzielę, 27 czerwca
na nowym boisku w Rumienicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa. W zawodach gościnnie wystąpiła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubawy oraz po wieloletniej przerwie, drużyna kobieca z jednostki OSP w Łążynie. Drużyny tradycyjnie rywalizowały w dwóch konkurencjach:
- sztafeta sportowa 7x 50 m z przeszkodami;
- zawody bojowe (m.in. uruchomienie motopompy, podanie wody).
Od ubiegłego roku wszystkie jednostki startują na nowoczesnych, całkowicie zautomatyzowanych pompach typu TOHATSU, co stwarza wyrównane szanse w rywalizacji.
Na zwycięzców czekały nagrody pieniężne ufundowane przez UG Lubawa: miejsce I – 1000 zł, II – 800 zł, III – 600 zł, IV – 400 zł, V – 200 zł, puchary dla pierwszych sześciu drużyn i puchary dla wszystkich jednostek biorących udział w zawodach.

WYNIKI
KLASYFIKACJA GENERALNA – kat. seniorzy

Miejsce

Nazwa drużyny

1.

OSP Targowisko

2.

OSP Rożental II

3.

OSP Byszwałd

4.

OSP Rożental I

5.

OSP Rumienica

6.

OSP Omule

7.

OSP Prątnica

8.

OSP Wałdyki

9.

OSP Łążyn

10.

OSP Rakowice

11.

OSP Tuszewo

12.

OSP Złotowo

13.

OSP Kazanice

16.

OSP Lubstynek

15.

OSP Szczepankowo

16.

OSP Zielkowo

-

OSP Lubawa


KLASYFIKACJA GENERALNA – kat. kobiety

Miejsce

Nazwa drużyny

1.

OSP Łążyn


MALI OBYWATELE
Trwa kampania społeczna „mali Obywatele” realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, której celem jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie świadomości rodziców na temat edukacji dzieci w wieku 3- 5 lat. W ramach przedsięwzięcia są publikowane na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie artykuły dotyczące alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Lubawa. W trakcie kampanii Mali Obywatele odbywają się także spotkania rekrutacyjno-informacyjne do grup zabawowych dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Lubawa.

PRZETARGI, KONKURSY

 

* Wpłynęły 4 oferty na przetarg nieograniczony: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Zadanie należy zrealizować:

- budowa boiska wielofunkcyjnego do dnia 20 sierpnia 2010; (1 oferta)

- przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego do dnia 30 września 2010 r. (3 oferty)

Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach.

 

* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Wpłynęły 3 oferty. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w najbliższych dniach. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.

 

* Został ponownie ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki. Oferty należy składać do dnia 29 czerwca, do godz. 8:00 w sekretariacie UG Lubawa. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.

 

* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Oferty należy składać do 7 lipca 2010 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.

 

* Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach powstają nowe wielofunkcyjne boiska sportowe. Boiska o nawierzchni polipropylenowej będą przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach jest firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach realizuje firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł. 

 

* Dobiega końca budowa sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wykonawcą zadania jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 mln 400 tys. zł. Sala o powierzchni 738,88 m² i nowatorskiej konstrukcji łukowo-drewnianej, która sprawdziła się trzy lata temu przy budowie podobnego obiektu w Rożentalu, usytuowana jest przy szczytowej ścianie szkoły. Obiekt będzie ogrzewany przez olejową kotłownię ekologiczną i zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy południowej ścianie budynku zaprojektowano podjazd dla wózków.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.