PRZEBUDOWA DRÓG
Zakończyła się przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental; 147003N, 147029N w miejscowości Kazanice, którą realizowała firma Skanska S.A.W ramach inwestycji m.in. przebudowano drogi o długości  3km 420 metrów, chodniki, skrzyżowanie i zatokę autobusową. Zadanie w 50 proc. jest finansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Wzorem lat ubiegłych Gmina Lubawa przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Iławie realizuje przebudowę dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Obecnie są to odcinki: Targowisko Dolne - Rakowice; Rakowice - Zajączkowo oraz w miejscowości Złotowo. Zadanie to zrealizuje firma Skanska. Termin wykonania zadania upływa pod koniec września.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 2 mln. zł.  Zadanie w 50 proc. zostanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Do końca października zakończy się także przebudowa odcinków dróg powiatowych: drogi nr 1220 na odcinku Prątnica-Szczepankowo i nr 1224N na odcinku Rumienica - Gutowo.

PODPISANIE UMOWY
W poniedziałek 26 września w Szczytnie zostanie podpisana umowa z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny na opracowanie i realizację projektu w ramach konkursu Oś Priorytetowa III Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego wraz z wysoką jakością e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa obejmuje Gminy Szczytno, Kisielice, Kruklanki i Lubawa i dotyczy zasad przygotowania i realizacji projektu wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców w/w gmin.

ROZEZNANIE RYNKU
W poniedziałek 26 września o godz. 9:30 na sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się rozeznanie rynku dotyczące przebudowy chodników w miejscowości Losy.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W środę 28 września o godz. 13:30 w Ostródzie odbędzie się konferencja dotycząca konsultacji społecznych projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

SESJA RADY POWIATU
W czwartek 29 września o godz. 12:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Iławskiego.

JUBILEUSZ IPB
W piątek 30 września Wójt będzie uczestniczył w jubileuszu 50-lecia działalności Firmy i 25-lecia Spółki Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „IPB” sp. z o.o. w Iławie.

NADANIE IMIENIA
W poniedziałek 3 października w Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach odbędzie się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego. Początek uroczystości o godz. 10:00.