Drukuj

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
Trwa przebudowa przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Koszt przebudowy to ponad 193 tys. zł. Prace, które realizuje firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza, potrwają do 20 grudnia.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Rozpoczęła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wynosi około 83 tys. zł. Termin wykonania upływa 10 grudnia tego roku. Wykonawcą jest firma MUSA z Targowiska Dolnego

SESJA RADY GMINY LUBAWA
We wtorek 29 listopada o godz. 10:00 w sali sesyjnej odbędzie się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wolne wnioski i interpelacje.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych:
a) radnych,
b) pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
b) zmiany uchwały budżetowej,
c) organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Lubawa,
d) stawek podatku od nieruchomości,
e) stawek podatku od środków transportowych,
f) programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
g) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2017 rok,
h) planu pracy Rady na 2017 rok.
Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Zakończenie obrad.

RÓWNE SZANSE
W środę 30 listopada odbędzie się uroczyste wręczenie stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego „Równe Szanse” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Przystań”. Uroczystość odbędzie się w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Iławie o godz. 17:00

PROJEKTY ENERGETYCZNE
W czwartek 1 grudnia wójt weźmie udział w seminarium pt. „Współpraca samorządów terytorialnych z Energa-Operator w pozyskiwaniu dotacji na projekty energetyczne”. Seminarium odbędzie się o godz. 10:00 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.