Drukuj

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
W piątek 16 grudnia odbył się odbiór techniczny przebudowanego przepustu w miejscowości Sampława na rzece Elszka - droga gminna. Prace zrealizowała firma PPUH MEL-KAN sp. z o.o. z Grudziądza.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW
Zakończyła się przebudowa chodników w miejscowości Losy. Koszt zadania wyniósł około 83 tys. zł. Wykonawcą była firma MUSA z Targowiska Dolnego. Odbiór techniczny zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia.

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
W ramach rozeznania rynku dokonaliśmy wyboru  firmy do wywozu nieczystości ciekłych z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa. Na zadanie wpłynęła jedna oferta firmy Usługi Asenizacyjne z Lubawy. Umowa będzie obowiązywać od stycznia do grudnia 2017 roku.

ZARZĄD ZOSP RP W LUBAWIE
W poniedziałek 19 grudnia o godz. 14:30 w sali sesyjnej odbędzie się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lubawie. Na zebraniu przedstawione zostanie sprawozdanie roczne z działalności Związku oraz ustalone zostaną terminy zebrań walnych na rok 2017.

KOMISJE RADY GMINY
We wtorek 20 grudnia o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubawa. Tematem posiedzenia będzie:
- informacja o stopniu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
- informacja o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą;
- analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017 0 2022 oraz analiza projektu budżetu Gminy na 2017 rok;
- zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji Rady Gminy;
- sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

POSIEDZENIE RADY LZS
W środę 21 grudnia o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się posiedzenie Rady Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie z udziałem przewodniczących kół LZS połączone ze spotkaniem opłatkowym.

SPOTKANIA WIGILIJNO-OPłATKOWE
- We wtorek 20 grudnia o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach.
- W środę 21 grudnia o godz. 11:00 odbędzie się uroczysta Wigilia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie.
- W środę 21 grudnia o godz. 11:00 w Olsztynie odbędzie się Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe.
- W czwartek 22 grudnia o godz. 10:30 odbędzie się Spotkanie Wigilijne w sali wiejskiej w Rumienicy. Organizatorem spotkania jest miejscowa Szkoła Podstawowa.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, aby usprawnić działanie serwisu, oraz w celach statystycznych. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.